Závery 1. nemeckej konferencie pre diferencované očkovanie

08.02.2011 09:04

Individuelle-Impfentscheidung.de - 12.X.2010 o 18:17 - Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (nemecké občianske združenie "Lekári za individuálnu voľbu v očkovaní")

 

       Pôvodný článok "Wuppertaler Manifest"
       z nemčiny preložila Ing. Erika Struhárová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Na 1. nemeckej konferencii pre diferencované očkovanie, ktorá sa uskutočnila 1. a 2.X.2010 vo Wuppertale, sa stretli experti a lekári z praxe, aby sa poradili, ako by mohla vyzerať diferencovaná očkovacia prax, ktorá si kladie za výzvu celostne orientovanú prevenciu prenosných ochorení a podporu zdravia. Výsledky konferencie boli zhrnuté usporiadateľom, občianskym združením nemeckých lekárov za individuálnu voľbu v očkovaní Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. a vyjadrené v nasledujúcom prehlásení:

 

Wuppertálsky manifest

       Najúčinnejšími preventívnymi opatreniami proti nákazlivým a život ohrozujúcim chorobám sú celosvetovo slušné životné podmienky, výchova k zdraviu a prístup ku vzdelaniu, zdravým potravinám a čistej pitnej vode. Na rozdiel od týchto aktívnych vkladov na podporu zdravia, ide v prípade „ochranných“ očkovaní o obranné opatrenia. Môžu mať zmysel ako doplnkové opatrenia, aby sme sa vyhli určitým život ohrozujúcim ochoreniam.

       Náklady na každé ochranné očkovanie treba zvážiť oproti jeho individuálnemu a spoločenskému prospechu. Týmto spôsobom sa očkovanie musí podrobiť porovnaniu s inými formami preventívnej starostlivosti a ochrany zdravia, ktorým, vzhľadom na obmedzené zdroje v nemeckom zdravotníctve, odoberajú prostriedky drahé očkovacie programy.

       Taktiež sa musí dbať na možné dlhodobé následky očkovacích programov, ktoré treba lepšie preskúmať, nezávisle od vplyvu a záujmu výrobcov vakcín. Pritom treba brať do úvahy predovšetkým: 

 • negatívne dôsledky na dozrievanie imunitného a nervového systému, najmä u mladších dojčiat,
 • pokračujúci úbytok silnej, prostredníctvom vysporiadania sa s jednotlivými pôvodcami chorôb získanej, imunity medzi obyvateľstvom a jej nahradenie kratšie trvajúcou, slabšou imunitou z očkovania,
 • odsúvanie ochorení do vekových skupín, kde tieto prebiehajú komplikovanejšie a rozšírenie nových pôvodcov alebo nových typov pôvodcov chorôb ako dôsledok veľkoplošného eliminačného a eradikačného programu.
   

       Dramatický nárast chronických chorôb ako bronchiálna astma alebo cukrovka už v detskom veku, ktorý možno pozorovať v posledných rokoch a desaťročiach v krajinách ako Nemecko, si naliehavo vyžaduje zohľadniť a preskúmať otázky prevencie chorôb v širších súvislostiach, než sa udialo doposiaľ.

       Trvalý rozvoj zdravia si vyžaduje podstatne iné koncepcie než je eliminovanie jednotlivých podskupín pôvodcov chorôb prostredníctvom neustále stúpajúceho počtu očkovaní podaných v čoraz nižšom veku.

       Súčasná prax rastúceho počtu, ako povinnosť interpretovaných, odporúčaní očkovania, v žiadnom ohľade nespĺňa vedecké, zdravotné a ekonomické požiadavky modernej integrovanej preventívnej medicíny a v tejto forme je prežitkom: 

 • stála očkovacia komisia (STändike ImpfKOmmission = STIKO; nemecká obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. red.) nedisponuje ani finančne ani personálne prostriedkami na vykonanie nezávislého rozsiahleho a vedeckého zhodnotenia očkovacích programov,  
 • okrem toho formuluje odporúčania očkovania nezávisle od nevyhnutných zdravotno-ekonomických úvah v súvislosti s alternatívnymi koncepciami prevencie,
 • členovia tohto výboru v čoraz väčšej miere strácajú nezávislosť na čiastkových záujmoch (napr. na záujmoch výrobcov očkovacích látok), ktorá je nevyhnutná na vierohodnú formuláciu očkovacích odporúčaní

 

Požadujeme preto: 

 • prevencia chorôb a podpora zdravia musí byť v Nemecku sprevádzaná novovytvorenou vedeckou inštitúciou,

 • táto inštitúcia musí pracovať úplne nezávisle od záujmov jednotlivých skupín zúčastnených na koncepcii prevencie (napr. od farmaceutického priemyslu),
 • musia byť použité transparentné, vedecky pochopiteľné kritériá pri hodnotení opatrení týkajúcich sa prevencie chorôb a podpory zdravia,
 • prevencia akútnych a chronických chorôb v detskom a dospelom veku musí byť integrovaná do celkovej koncepcie a prebádaná vo svojich súvislostiach,
 • úloha, ktorú môže spĺňať očkovanie v tejto celkovej koncepcii, musí byť v zdravotíctve s obmedzenými zdrojmi vedecky zvážená oproti iným preventívnym opatreniam,
 • nevyhnutný zákonný podklad pre takúto koncepciu môže byť vytvorený len prostredníctvom zákona o prevencii, ktorý poskytne požadovaný rámec nesený celou spolkovou republikou i jednotlivými spolkovými krajinami.

 

Za občianske združenie Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.

 • Dr. Martin Hirte, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Dr. Steffen Rabe, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Georg Soldner, všeobecný lekár pre deti a dorast, München (Mníchov)
 • Dr. Stefan Schmidt-Troschke, všeobecný lekár pre deti a dorast, Herdecke
 • Dr. Christoph Tautz, všeobecný lekár pre deti a dorast, Herdecke

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com