V platnosti je nový očkovací kalendár

10.08.2010 11:26

       Rozsah povinného a odporúčaného očkovania detí zmenil nový očkovací kalendár, ktorý je v platnosti od 1. júla tohto roku. Zmeny vyplývajú z novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o opatreniach a kontrole prenosných ochorení. Nový očkovací kalendár pre druhý polrok 2010 zavádza v rámci očkovania detí tri zásadné zmeny.

       „Dochádza k rozšíreniu preočkovania adolescentov, teda detí v 13 roku života proti čiernemu kašľu. Zmena je v tom, že namiesto trojvakcíny proti záškrtu, detskej obrne a tetanu sa pridáva aj štvrtá vakcína, a to proti čiernemu kašľu. Druhou zásadnou zmenou je, že sa upúšťa od očkovania proti tuberkulóze u 11- ročných detí, ktoré spočívalo v tom, že sa u detí robil Manoux- test a deti, ktoré nemali protilátky, boli preočkované. Od tohto sa vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu upustilo,“ vymenúva časť zmien Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici.

 

       Viac na stránke Žiar 24 a zároveň Prievidza 24.

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com