Tisíce občanů vyjádřují nespokojenost s právní úpravou očkování v České republice a její navrhovanou novelizací

23.02.2015 16:24

logo RoZaLIO

    Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl. Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

    „Nezbylo než spustit petici, abychom vyjádřili naléhavost situace a rozsah dotčených občanů,“ uvedla Martina Suchánková ze spolku ROZALIO „Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotním výborem přislíbily širokou diskuzi, ale nedošlo k ní ani náznakem. Místo toho je už novela posunuta k projednání do Poslanecké sněmovny. Zdravotnímu výboru jsme dodali pozměňovací návrh, který vůbec nevzal v potaz. Domníváme se, že někomu jde o to, aby se novela zákona rychle a potichu schválila,“ dodává Suchánková.

    Celosvětově stoupá počet neurologických a imunologických poruch u dětí. Vědecké studie hovoří o koktejlovém efektu mnoha vlivů, včetně očkování. Statistické údaje dokládají stoupající nemocnost se vzrůstajícím počtem očkování v dětském věku. V USA, kde se během prvních let života očkuje proti 14 nemocem 49 vakcínami, je procento neurologických a imunologických poruch nejvyšší (alergie, ekzémy, astma, autoimunitní onemocnění, autismus, poruchu učení, pozornosti,epilepsie aj).  V západní Evropě, zejména ve skandinávských zemích, se očkokuje méně, později a převážně dobrovolně, je také výskyt imunologických a neurologických postižení je zde nejnižší. Povinný český očkovací kalendář se naopak postupně rozrůstá a s očkováním se začíná dříve. 

    Argumentace ministerstva, že novelizací se vlastně nic nemění a ještě dochází ke zmírnění pokut, není na místě. Nově konkretizované likvidační pokuty jasně ohrožují a zastrašují konkrétní subjekty. Navíc zákon nově zamezí možnosti zajistit péči o dítě mladší tří let, a to nejen v jeslích, ale i v mateřských klubech a v hlídacích koutcích. To nemá obdoby v žádném z našich sousedních států.

    „Fakt, že zákon již mnohá omezení a represivní opatření obsahoval i před novelizací, neznamená, že není potřeba se jím zabývat. Úprava je nutná, chceme-li se řadit mezi vyspělé evropské státy, nejen geograficky.“ dodává Martina Suchánková „Nespokojenost občanů nelze donekonečna přehlížet.“

 

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

    je k podpisu zde, kde jsou i bližší informace o návrhu zákona:

 

Kontakt:

  • Martina Suchánková — předsedkyně spolku ROZALIO
    rozalio@rozalio.cz
    tel.: (+420) 605 214 798

 

Komu a za co budou hrozit pokuty?

  • Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění — tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované — § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
  • Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce — § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
  • Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 1.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 100.000 Kč — § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

 

ROZALIO

     je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na:

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com