Sú dôkazy o bezpečnosti očkovania „pevné ako skala“?

21.05.2016 20:13

SaneVax, Inc.30.V.2015Lucija Tomljenovic, Ph.D.

 

    Pôvodný článok Is Vaccine Safety Evidence “Rock Solid”?
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia: Lucija Tomljenovic, Ph.D.    Napriek rozšírenej predstave, že vakcíny sú vo veľkej väčšine prípadov bezpečné a vážne nežiaduce komplikácie očkovania sú nesmierne vzácne, podrobné preskúmanie vedeckej literatúry tento pohľad na vec nepodporuje.[1][2][3] V skutočnosti sa často predpokladá, že vakcíny sú podrobené prísnejšiemu testovaniu bezpečnosti než drvivá väčšina iných farmaceutických výrobkov.

    Avšak podľa textového prepisu seminára Úradu na kontrolu potravín a liečiv v USA (angl. U.S. Food and Drugs Administration = FDA) o ne-klinickom hodnotení bezpečnosti vakcín: najnovšie pokroky a úvahy o kontrole liečiv:[4]

Historicky vzaté, ne-klinické hodnotenie bezpečnosti preventívnych vakcín často nezahŕňalo štúdie toxicity na zvieracích modeloch. Je to preto, že vakcíny neboli považované za od podstaty jedovaté.

    Na rozdiel od drvivej väčšiny liekov a biologických výrobkov, ktoré sú vyrobené predovšetkým na liečbu chorých pacientov, vakcíny sú podávané hlavne zdravím ľuďom, častokrát zdravým dojčatám a deťom. A to kladie značný dôraz na ich bezpečnosť.

    To je znepokojujúce priznanie úradu, ktorý podľa jeho vlastného programového vyhlásenia je:[5]

„zodpovedný za ochranu verejného zdravia zabezpečením bezpečnosti, účinnosti a dostatku liekov pre ľudí i zvieratá.“

    Tento seminár FDA[4] v zásade odhalil, že jedovatosť (toxicita) vakcín nielenže nie je primerane vyhodnocovaná, ale tiež že dôvod takéhoto prehliadania spočíva vo viere a nie vo vedeckých dôkazoch. Navyše je deprimujúce, že nedostatočne testované výrobky, na ktorých bezpečnosť vraj FDA „kladie značný dôraz“, práve tento úrad v skutočnosti schvaľuje pre hromadné použitie.

    Navyše mylné predpoklady o bezpečnosti sú — za nedostatku skutočných údajov z vedeckých pokusov — nielen nebezpečné, ale v minulosti vážne hatili poctivé preskúmanie poškodení zdravia, spôsobených očkovaním. Napr. v odpovedi na početné kritiky svojej štúdie Nevysvetlené prípady náhleho úmrtia dojčiat krátko po podaní šesťzložkovej očkovacej látky (hexavakcíny)[6] z roku 2006 autori (Zinka a kol.) uviedli:[7]

„(ad 6) Hlavný problém je, že odborníci na očkovanie po dlhé desaťročia nevypracovali žiadne testy či iné kritériá na zisťovanie toho, či nežiaduce udalosti po očkovaní skutočne s očkovaním súvisia alebo nie. Nakoľko vieme, ani sa o to nesnažili. Prečo?!

    (1) Presné popísanie mechanizmu, vedúceho k závažným nežiaducim udalostiam po šesť-zložkovej vakcíne, nie je úlohou forenznej patológie. Má to byť úlohou odborníkov na očkovanie a v skutočnosti to mali urobiť už pred štúdiami fázy 1 a fázy 2, aby získali platné údaje o bezpečnosti liečiva.“

    Podobne v roku 2006 Ottaviani a kol.[8] pri hlásení prípadu 3-mesačného dievčatka, ktoré zomrelo krátko po očkovaní šesť-zložkovou vakcínou (hexavakcínou), poznamenali:

Tento prípad poskytuje jedinečný vhľad do možnej úlohy šesť-zložkovej vakcíny pri vyvolaní úmrtia u náchylného bábätka. Akýkoľvek prípad náhleho nečakaného úmrtia, ktoré nastalo počas pôrodu, krátko po pôrode alebo v dojčenskom veku, obzvlášť krátko po očkovaní, by mal podľa našich smerníc podstúpiť plnú nekropsiu (skúmanie príčiny smrti pitvou a mikroskopickým vyšetrením tkaniva — pozn. prekl.)… Zistenie možnej patologickej základne reflexy spúšťajúcich mechanizmov u náhleho nečakaného úmrtia dojčaťa si nevyhnutne vyžaduje preskúmať jadrá mozgového kmeňa a prevodový systém srdca v sériových rezoch.“

    Starší spoluautor tejto štúdie, prof. Luigi Matturri, je členom Rady patológov Európskeho úradu pre kontrolu liečiv (angl. European Medicines Agency = EMA) pre vyhodnocovanie náhlych nečakaných úmrtí (angl. Sudden Unexpected Death = SUD), hlásených po očkovaní hexavakcínami. Hoci prehľadový článok EMA, citovaný v tejto štúdii, došiel k záveru, že úmrtia po očkovaní hexavakcínami zostávajú neobjasnené, zdôraznil tiež nasledovné:[8]

„Nakoľko však vieme, počas zmienených posmrtných vyšetrení bola len malá (ak vôbec nejaká) pozornosť venovaná vyšetreniu mozgového kmeňa a prevodového systému srdca v sériových rezoch a nebola zvážená ani možnosť úlohy vakcíny ako spúšťača vo výsledku smrteľnej kaskády udalostí.“

    Niektoré z pravdepodobných dôvodov, prečo vedecké vyšetrenia s očkovaním súvisiacich závažných nežiaducich reakcií len málokedy potvrdia ich príčinná súvislosť s očkovaním, sú:

  • predpokladá sa, že vakcíny takéto reakcie nemôžu spôsobiť (ako vyplýva zo spomínaného seminára FDA), a
  • štúdie nie sú navrhnuté tak, aby mohli príčinnú súvislosť potvrdiť.[13]

    Tiež sme si všimli, že príliš často sú klinické skúšky nových vakcín, vykonávané ich výrobcami, unáhlené za účelom čo najskôr získať schválenie od kontrolného úradu, ale tieto štúdie:

  1. nepoužívajú v kontrolnej skupine neaktívne placebo;
  2. skúmajú príliš málo detí z vekovej skupiny, ktorá je cieľovou pre plošné očkovanie danou vakcínou;
  3. nedostatočne dlho sledujú bezpečnosť a účinnosť očkovania;
  4. skúmajú len zdravé deti bez osobnej alebo rodinnej anamnézy závažných reakcií na očkovanie, autoimunity, alergie, neurologických porúch či súbežných chorôb (hoci deti s takýmito anamnézami sú po schválení danej vakcíny obzvlášťnym cieľom očkovacej politiky a v príbalovom letáku je uvedených len veľmi málo zdravotných kontraindikácií);
  5. neskúmajú dostatočne veľký počet detí, ktoré boli očkované pokusnou vakcínou zároveň so všetkými ostatnými vakcínami, ktoré sa bežne podávajú deťom z danej vekovej skupiny;
  6. zamietajú závažné zdravotné problémy, poškodenia zdravia a úmrtia, nastalé počas danej skúšky, ako keby nesúviseli s pokusnou vakcínou, a to bez poriadneho prieskumu a podpory vo vedeckých dôkazoch;
  7. používajú pochybné náhradné ukazovatele, aby preukázali údajnú účinnosť očkovania; a
  8. postrádajú primerané sledovanie nežiaducich účinkov po schválení vakcíny.[9][10][11][12]

    Vnucovanie chabo otestovaných liekov tej najzraniteľnejšej časti obyvateľstva (t.j. dojčatám a deťom) sotva možno považovať za etické. Nanešťastie, u očkovania sa tak deje v lekárskej praxi až príliš často.

 

Zdroje:

[1]  Sutton I, Lahoria R, Tan I, Clouston P, Barnett M: CNS demyelination and quadrivalent HPV vaccination, Multiple Sclerosis, 2009, 15(1):116–119

[2]  D'Errico S, Neri M, Riezzo I, Rossi G, Pomara C, Turillazzi E, Fineschi V: Beta-tryptase and quantitative mast-cell increase in a sudden infant death following hexavalent immunization, Forensic Sci Int, 2008, 179(2–3):e25–e29

[3]  Agmon-Levin N, Kivity S, Szyper-Kravitz M, Shoenfeld Y: Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis, Lupus, 2009, 18(13):1198–1204

[4]  FDA: Workshop on Non-clinical Safety Evaluation of Preventative Vaccines: Recent Advances and Regulatory Considerations, 2002

[5]  FDA: FDA Science and Mission at Risk, Report of the Subcommittee on Science and Technology, 2007

[6]  Zinka B, Rauch E, Buettner A, Ruëff F, Penning R: Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination, Vaccine, 2006, 24(31–32):5779–5780;
po slovensky tu: Nevysvetlené prípady náhleho úmrtia dojčiat krátko po podaní šesťzložkovej očkovacej látky (hexavakcíny)

[7]  Zinka B, Penning R: Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Response to the comment by H.J. Schmitt et al. Response to the comment by R. v. Kries, Vaccine, 2006, 24(31–32):5785–5786

[8]  Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L:  Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS? , Virchows Arch, 2006, 448(1):100–104

[9]  Tomljenovic L, Shaw CA: Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations, Lupus, 2012, 21(2):223–230;
po slovensky tu: Štúdia: Mechanizmy autoimunity a toxicity hliníkových adjuvantov v detskej populácii

[10]  Tomljenovic L, Shaw CA: "One-size fits all"?, Vaccine, 2012, 30(12):2040

[11]  Tomljenovic L, Shaw CA: Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds?, Ann Med, 2013, 45(2):182–193

[12]  Tomljenovic L, Shaw CA: Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?, Curr Med Chem, 2011, 18(17):2630–2637;
po slovensky tu: Štúdia: Hliníková adjuvans ve vakcínách - jsou bezpečná?

[13]  Mendoza Plasencia Z, González López M, Fernández Sanfiel ML, Muñiz Montes JR: Encefalomielitis aguda diseminada con lesiones tumefactas tras vacunación contra el virus del papiloma humano, Neurologia, 2010, 25(1):58–59

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com