Rozporové konanie ohľadom hromadnej pripomienky Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

02.05.2010 22:25

       Dňa 20.IV.2010 o 10:00 sa na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava, uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       Pripomienka pod názvom "Neústavnosť bodu 2 a pôvodnej vyhlášky. Zrušenie očkovania proti tuberkulóze." podaná 11.III.2010 do uzavretia pripomienkového konania 18.III.2010 získala 777 podporovateľov, z čoho 14 lekárov (MUDr.), dvaja vetrinári, a dvaja právnici (JUDr.).

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com