Pripomienka detských obetí očkovania

21.01.2012 21:27

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania - 20.I.2012 - Ing. Iva Vranská Rojková

 

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, občianske združenie rodičov, z ktorých viacerí poznajú z vlastnej rodiny poškodenie zdravia, ba i úmrtie v dôsledku očkovania, sa pridáva k celosvetovej výzve na pripomenutie si detských obetí očkovania. Výzvu k protestným akciám na 20.I.2012 iniciovali rodičia Raphael Sirjacobs a Béatrice Dupontová z Belgicka, ktorým v dôsledku vakcinácie práve tragicky umrela na meningitídu na 7. deň po očkovaní jedna z dvojičiek, dvojmesačná Stacy Sirjacobs.

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania upozorňuje, že k úmrtiam a poškodeniam zdravia v dôsledku (u nás stále povinného) očkovania dochádza i na Slovensku. Najnovšie 6.I.2012 umrel na meningitídu 3-mesačný Maroško z Oravy na 4. deň po zaočkovaní hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokovým ochoreniam. Hoci sa o príčinách úmrtia chlapčeka môže i bude polemizovať, isté je, že keby nepodstúpil vakcináciu, ešte by žil. Pre hlboko ranených rodičov nemá váhu, či očkovanie ovplyvnilo smrť dieťatka priamo, alebo nepriamo. Na tragickom fakte, že prišli o synčeka to nič nezmení.

       Prípad spomíname pre zrejmé paralely s úmrtím malej Stacy. Existujú tu však i odlišnosti, z ktorých, okrem dodatočných rizík z živej BCG vakcíny proti TBC, na druhej miske váh je najzávažnejšia tá, že v nemocnici Maroška nezanedbali, naopak, personál Martinskej fakultnej nemocnice o život chlapčeka bojoval s plným nasadením a keď dieťatko boj prehralo, spolu s rodičmi plakal i primár detského ARO.

       Napriek tomu tvrdíme, že k úmrtiu Maroška došlo v dôsledku systematických nedostatkov  v slovenskom vakcinačnom a zdravotníckom systéme. Na tieto nedostatky naše o.z. minulý rok v marci upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR (prostredníctvom listu premiérke), Úrad verejného zdravotníctva SR aj poslancov zdravotníckeho výboru NR SR poukázaním na 40 konkrétnych prípadov poškodenia zdravia i úmrtia v dôsledku vakcinácie. Pri týchto prípadoch sa prejavila absolútna neinformovanosť laickej i odbornej verejnosti o rizikách očkovania a o prejavoch, ktoré treba sledovať u detí po očkovaní. Preukázali sa tiež nedostatky v znalostiach z imunológie u pediatrov, z ktorých len menšina pozná základný mechanizmus prepnutia imunity z Th1 do Th2 reakcie, ku ktorej dochádza po očkovaní (okrem BCG-vakcinácie) a taktiež máloktorý z pediatrov sleduje v organizmoch detí procesy spôsobené BCG-vakcináciou a spája ich s komplikáciami, ktoré u detí nastávajú. Tieto neznalosti odborníkov sú spôsobené i tým, že sa aj pred odbornou verejnosťou na Slovensku zamlčiavajú zdravotné komplikácie po očkovaní, ich vysoká početnosť, na ktorú už niekoľko rokov upozorňujeme, a i tým, že špičkoví vakcinologickí odborníci v televíznom vysielaní naďalej tvrdenia, že k vážnym komplikáciám môže dôjsť len u jedného dieťaťa z milióna a že všetky ostatné prípady sú len súhrou náhod. A napokon sa ukázalo i to, že ak na komplikácie poukáže rodič - laik, viacerí z pediatrov i odborných lekárov automaticky súvislosť poprú, neprikladajú jej váhu a sú i prípady, keď sa rodič stane terčom výsmechu, nátlaku a vyhrážok, v prípade, že žiada nepokračovať v očkovaní dieťaťa.

       Žiaľ, spomedzi oslovených, snahu konštruktívne riešiť túto problematiku prejavuje len strana SaS a niektorí jednotliví poslanci, ktorí pochopili problém. (Detaily reakcií štátnych inštitúcií sme uviedli v tlačovej správe z 16.I.2012.)

       Sme toho názoru, že ak by naše varovania zobrali štátne inštitúcie vážne, ak by sa skúmali v súlade s pôvodným zadaním, ak by ich prešetrovanie nebolo zmarené a ak by sa naopak z neho vyvodilo poučenie a došlo by napr. k celoplošnému informovaniu odbornej verejnosti, Maroško mohol možno ešte žiť už len na základe toho, že by sa jeho zhoršený zdravotný stav v bezprostrednej časovej následnosti po vakcinácii posudzoval obozretnejšie a do nemocnice sa mohol dostať skôr.

       Na základe vyššie uvedených faktov Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada vykonať nápravu a korektne informovať odbornú verejnosť o v zahraničí známych faktoch, žiada prijať opatrenia na zreálnenie štatistík poškodení očkovaním, žiada doplniť do zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia stať o uznaní poškodenia očkovaním a žiada zrušiť posledný relikt totality, povinné očkovanie a zaviesť dobrovoľné - odporúčané očkovanie, ako je tomu v pôvodných členských štátoch EÚ, ale istým spôsobom už i v Rusku a na Ukrajine.

       Výpoveď mamičky z Oravy je môžete nájsť na diskusnom fóre Modrý koník: http://www.modrykonik.sk/fotoblog/katrenka/

 


Zverejnenie tohto článku zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 20 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com