Prejav na proteste proti (nielen) povinnému očkovaniu proti CoViD-19 v Bratislave 10.VII.2021

10.07.2021 16:35

Ing. Marián FILLO

 

    Aj keď nám sprvoti bolo sľubované čosi iné, opäť (koľkokrát už?) sme zrejme boli politikmi okla­maní a z dobrovoľného očkovania proti CoViD-19 sa nám pomaličky vykľúva očkovanie po­vin­né. Zatiaľ ešte nie je, len sa o tom hovorí, ale už dnes je neočkovaným všelijak strpčovaný život, či už tým, že nemajú nárok na rôzne benefity od svojho zamestnávateľa, alebo sa (na rozdiel od oč­kovaných) musia dávať testovať či podstupovať karanténu. Môže však byť ešte horšie.

    Akú to má logiku? Jediným ospravedlnením pre povinné očkovanie vždy bola tzv. ko­lek­tívna imu­nita, či skôr starostlivo budovaná ilúzia o kolektívnej imunite, vytvorenej očkovaním. Ide o to, že keď je v spo­ločnosti určité percento obyvateľov skutočne imúnnych, tak títo nákazu ďalej nešíria a vírus či baktéria má len minimálne šance vyvolať epidémiu, lebo aj tí neimúnni, sa nemajú veľmi od koho nakaziť. Musí to však byť taká imunita, kedy človek nielenže po ná­kaze neochorie, ale ani pôvodcu choroby nešíri, hoc by aj po nákaze zostal zdravý.

    Spĺňajú túto podmienku vakcíny proti CoViD-19? Jednoznačne nie. Najtrúfalejšia štúdia, ktorej hod­novernosť je prinajmenšom pochybná, odhadla úspešnosť vakcín pri znižovaní infekčnosti oč­kovaných ľudí na 60%. To znamená, že očkovanie (ani pri 100%-nej zaočkovanosti) šírenie vírusu nezastaví, ale nanajvýš ho spomalí na polovicu či 40%. Navyše však s každou novšou a šikov­nej­šou mutáciou SARS-CoV-2 zisťujeme, že vakcíny na ňu fungujú menej a menej, takže nielenže nebrá­nia prenosu vírusu, ale ani ochoreniam, hospitalizáciám a úmrtiam očkovaných na CoViD-19. Ne­ho­voriac o tom, že samotné očkovanie spôsobuje mnohé ochorenia, hospitalizácie a úmrtia. V ne­jed­nej krajine (napr. v Austrálii) dokonca úmrtia na následky očkovania vysoko prevyšujú úmrtia na CoViD-19. Krajiny s najvyššou zaočkovanosťou, ako sú Seychely, Mongolsko, Spojené Arabské Emiráty, Čile, Uruguaj či Veľká Británia, sú dnes zároveň krajinami s najvyšším výskytom nových prípadov CoViD-19. Pritom v Mongolsku do spustenia očkovania CoViD-19 takmer nepoznali.

    A nielen to! Vo Veľkej Británii je smrtnosť delta (indického) variantu u neočkovaných 0,08%, ale u očkovaných až vyše 3x vyššia: 0,26%. Pre porovnanie: smrtnosť laboratórne potvrdenej chrípky je v rozmedzí 0,1% až 5% (v závislosti od kmeňa chrípkového vírusu a od krajiny). Pritom nám Mi­ni­sterstvo propagandy, pardón: zdravot­níc­tva hovorí, že sa máme dať zaočkovať, aby sme boli chrá­není pred deltou, hoci Veľkú Britániu vy­so­ká zaočkovanosť pred deltou zjavne neochránila, ba na­opak — Veľká Británia patrí medzi štáty s aktuálne najvyšším výskytom nových prípadov.

    Tú vytúženú kolektívnu imunitu nám teda očividne nijaká vakcína nevytvorí, môžu ju však vy­tvo­riť tí, čo CoViD-19 prekonajú, hoc aj bezpríznakovo, lebo tí už vírus naozaj nešíria. Napr. deti a mládež, ktorí ak aj vôbec ocho­rejú, tak CoViD-19 (až na vzácne výnimky) prekonajú hravo. Oč­ko­vať ich a zabrániť tak vytvoreniu oveľa silnejšej imunity u nich, než by kedy vôbec dokázalo očkovanie, je nielen obludné zverstvo z hľadiska etiky, keďže riziko závažných nežiaducich účin­kov očkovania je u nich mnohonásobne vyššie než riziko následkov CoViD-u, ale navyše to zne­mož­ňuje vznik skutočnej kolektívnej imuni­ty. Tá však očividne nie je vôbec cieľom súčasných poli­ti­kov a zdravotníckych papalášov. Cie­ľom je predať čo najviac vakcín.

    A keďže vakcíny proti CoViD-19 majú s obrovským predstihom najviac nežiaducich účinkov spo­medzi všetkých vakcín, napr. úmrtí na následky očkovania proti CoViD-19 je za pol roka viac než úmrtí na následky všetkých vakcín dokopy za predchádzajúcich 30 rokov, možno je cieľom aj vy­robiť toľko nežiaducich účinkov, že to výdatne podporí odbyt iných liekov od tých istých fi­riem, čo vyrábajú vakcíny. Možno to dramaticky zníži plodnosť alebo zvýši výskyt rakoviny, čo zatiaľ nik­to netestoval a za tak krátky čas by to ani nešlo zistiť.

    Vakcíny proti CoViD-19 sú a ešte najmenej dva roky budú experimentálnym produktom, keď­že 3. fáza klinických skúšok, ktorá by normálne musela skončiť pred uvedením na trh, sa po­tiah­ne napr. u vakcíny od Pfizeru až do 2.V.2023. Dočasné pripustenie používania týchto experimentál­nych vakcín bolo len kvôli núdzovej situácii. Ak však núdzová situácia pominula, mali by tieto vak­cíny byť zakázané prinajmenšom do dokončenia 3. fázy klinických skúšok. Lenže CoViD-19 nikdy nepredstavoval núdzovú situáciu u detí a mládeže, preto by u tejto vekovej kategórie nemala o oč­ko­vaní vôbec byť reč. A ani omylom o očkovaní povinnom, či očkovaní ako podmienke pre to či ono.

    Deti sú naša budúcnosť. Nedovoľme špinavému a krvavému biznisu výrobcov vakcín spraviť si z našich detí Eldorádo — na ich i na našu škodu! Nenechajme sa viac vydierať vrcholne nekom­pe­tentnou a skorumpovanou hrôzovládou, ktorá zo Slovenska spravila 10. najhorší štát na svete čo do úmrtí na CoViD-19 v prepočte na milión obyvateľov a ktorej opatrenia (akože) proti šíreniu cho­ro­by boli v drvivej väčši­ne prípadov kontraproduktívne, rovnako ako je viac na škodu než na úžitok aj očkovanie (obzvlášť očkovanie detí) proti CoViD-19 experimentálnymi vakcínami, mnohoná­sob­ne nebezpečnejšími než tá najnebezpečnejšia vakcína, aká kedy bola schválená za ostatných 50 ro­kov! My nie sme a ani naše deti nie sú a nebudú pokusnými králikmi výrobcov vakcín, a už vôbec nie za­dar­mo, či dokonca pod nátlakom súčasnej hrôzovlády a jej prisluhovačov. Nie sme štátny majetok, ani otroci štátu, sme zvrchovanými vládcami nad svojimi telami a nijaká farmaceutická štetka, ani žiaden psychopatický minister nám nebude rozkazovať, čo s nimi máme robiť a čo si máme dať pichnúť, ani nás k tomu nebudú akokoľvek vydierať! Dosť bolo tejto hrôzovlády spriahnutej s far­ma­ceutickými molochmi, priatelia. Tu už naozaj ide o holý život!

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com