Právny status Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

06.04.2010 10:59

23.II.2010 - Ing. Marián FILLO + Ján NOCIAR (Ministerstvo zahraničných vecí SR)

 

       V sobotu 6.II.2010 som sa obrátil na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) s touto žiadosťou o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.:

       Na stránke http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_BDFA0F8449A80739C125763500337369_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=medzinarodne_zmluvy-vsetky_zmluvy&TG=BlankMaster&URL=/LDM/contractmzv.nsf/(vw_ByID)/ID_7C3403A8995B4026C1256BA50035FF6E o Dohovore o ľudských právach a biomedicíne máte uvedené: "Prioritná: Nie".  

 1. Žiadam Vás o vysvetlenie, čo to v praxi znamená, keď je medzinárodná zmluva prioritná a čo keď nie je.

 2. Žiadam Vás tiež o stanovisko, či Dohovor o ľudských právach a biomedicíne je medzinárodnou zmluvou podľa:

  1. Ústavy SR čl. 1 ods. 2, t.j. "medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná"
  2. Ústavy SR čl. 7 ods. 2, t.j. "medzinárodnou zmluvou, ktorou SR prenáša výkon časti svojich práv na ES a EÚ"
  3. Ústavy SR čl. 7 ods. 2, t.j. "právne záväzným aktom ES a EÚ, ktorý má prednosť pred zákonmi SR"
  4. Ústavy SR čl. 7 ods. 5, t.j. "medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, ktorá má prednosť pred zákonmi SR"

       Prosím o okamžité potvrdenie prijatia tejto žiadosti o infomácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. na môj e-mail.

 

Za skorú odpoveď vopred ďakuje
Ing. Marián FILLO, Jaseňová 26, 01007 ŽILINA

 
       Z MZV SR mi prišla po čase takáto odpoveď:

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Nociar <Jan.Nociar@mzv.sk
Date: 2010/2/23
Subject: Reakcia na Váš podnet zo dňa 06.02.2010

 

Vážený pán Fillo,

na základe Vašej žiadosti si dovoľujeme Vás informovať, že

 1. Prioritná medzinárodná zmluva je prezidentskou medzinárodnou zmluvou, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Je tomu tak v prípade medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných zmlúv, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne
  1. je medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  2. nie je medzinárodnou zmluvou, ktorou Slovenská republika prenáša výkon časti svojích práv na ES a EÚ,
  3. nie je právne záväznym aktom ES a EÚ, ktorý má prednosť pred zákonmi SR,
  4. nie je prirotnou medzinárodnou zmluvou. Rozlišovanie medzinárodných zmlúv na tzv. prednostné (prioritné) a tzv. neprednostné zaviedla novela Ústavy SR v roku 2001. Nakoľko Dohovor o ľudských právach a biomedicíne bol prijatý v roku 1997, t.j. pred zavedením uvedenej klasifikácie medzinárodných zmlúv vo vnútroštátnom poriadku SR, v čase jeho vnútroštátneho schvaľovania nemohol byť posúdený ako prioritná medzinárodná zmluva. Túto skutočnosť zohľadňuje i údaj uvedený na stránke MZV SR.

S pozdravom
Stredisko pomoci a služieb občanom MZV SR

 
       Z toho pre mňa vyplýva, že klasifikácia na prioritné a neprioritné medzinárodné zmluvy nie je v prípade Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne podstatná, keďže bola zavedená až po jeho prijatí.
       Každopádne, Dohovor je záväznou medzinárodnou zmluvou a právne normy Slovenskej republiky by to mali rešpektovať. V prípade, že to nerešpektujú, ide o nesúlad s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná. Ústavný súd SR by mal teda v prípade zákona č. 355/2007 Z.z. jednoznačne rozhodnúť, že tento zákon je v nesúlade s Dohovorom a teda tie jeho ustanovenia, ktoré sú v nesúlade (obzvlášť paragrafy o povinnom očkovaní), by mal ÚS SR zrušiť.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com