Poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním: Kam sa podel súcit?

13.02.2012 07:08

National Vaccine Information Center - 7.XII.2011 - Barbara Loe Fisher

 

       Pôvodný článok "The Vaccine Injured: Where Has Compassion Gone?"
       z angličtiny preložil Mgr. Jozef Šebest a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Barbara Loe Fisher - fotografia       Počas tohto obdobia spomienok a vďakyvzdania (anglická pôvodina tohto článku bola napísaná pred Vianocami - pozn. red.) ďakujem za požehnania, ktoré som vo svojom živote dostala, vrátane ťažkých chvíľ, keď som sa naučila, že viera a nádej dokážu prekonať strach a pochybnosti. Nešťastie nás môže urobiť silnejšími, ale je to tiež príležitosť súcítiť a ponúknuť súcit iným, aby sme uľahčili ich trápenie.

       Občania USA vo veľkom[1] pomáhajú obetiam hurikánov[2] povodní, zemetrasení,[3] chudoby,[4] násilia[5] a chorôb.[6]  Novinári často píšu o jednotlivcoch, ktorých trápi nešťastie: preživších zemetrasenia na Haiti;[7] obetiach násilia z nenávisti;[8] deťoch žijúcich v chudobe a umierajúcich od hladu a zanedbania.[9] Tieto príbehy ľudského utrpenia nám pripomínajú, prečo by sme mali počúvať svoje svedomie[10] a súcitne konať pre zmenšenie utrpenia iných.

       Schopnosť súcitu s blížnymi je protijedom proti krutosti, nerovnosti, nespravodlivosti a tyranii.

 

Ocenenie samostatného života, slobody a súcitu

       Spojené štáty americké (USA) založili imigranti - muži a ženy, ktorí osobne znášali útlak a nepriazeň osudu - a vedeli, aké dôležité je zaobchádzať s jednotlivcami s úctou a súcitom. Deklarácia nezávislosti výslovne podporuje právo jednotlivca na život, slobodu a hľadanie šťastia,[11] a Ústava USA hovorí o práve na slobodu prejavu a osobného náboženského presvedčenia.[12] Pravdepodobne toto zásadné uznávanie hodnoty jednotlivca, ktoré je súčasťou našej histórie a kultúry, nás naučilo vážiť si svedomie a súcit.

 

S tými, ktorých očkovanie poškodilo, sa súcitne nezaobchádza

       Je preto smutné vidieť, čo sa dnes deje v USA, keď batoľatá, deti a dospelí v reakcii na očkovanie utrpia trvalé poškodenia zdravia, alebo dokonca zomrú.[13] [14] [15] [16] Keď zdravý človek trpí komplikáciami, spôsobenými infekčnou chorobou, súcitne ho liečia.[17] [18] [19] [20] Ale keď zdravý človek trpí komplikáciami, ktoré spôsobilo očkovanie, často sa s ním súcitne nejedná.[21] [22] Obete očkovania sú často opakovane šikanované[23] [24] [25] tými, ktorí popierajú to, čo sa skutočne stalo,[26] [27] [28] alebo to ospravedlňujú prínosom očkovania pre spoločnosť,[29] [30] [31] aby tieto obete očkovania odpísali čoby prijateľné straty vo „vojne proti prenosným ochoreniam“.[32] [33] [34] [35]

 

Médiá zlyhávajú v ochrane občanov, poškodených očkovaním, a ochrancov bezpečnosti očkovania

       V priebehu posledného desaťročia tomuto prenasledovaniu rastúcej menšiny občanov, poškodených očkovaním, napomáhala siedma veľmoc[36] - slobodná tlač, ktorá v minulosti slúžila v USA ako zábrana a protiváha nerovnosti a nespravodlivosti.[37] Životne dôležitá funkcia slobodnej tlače, zabezpečená Ústavou USA, zlyháva pri ochrane zdravia a životov občanov, poškodených očkovaním,[38] [39] ako aj pri ochrane slobody prejavu občanov, volajúcich po zavedení opatrení na zabezpečenie bezpečnosti očkovania a ochranu informovaného súhlasu[40] do politiky verejného zdravotníctva a zákonov.[41] [42] [43] Zároveň s tým epidémia chronických chorôb a invalidity ničí zdravie občanov a ekonomickú stabilitu našej krajiny,[44] [45] [46] [47] [48] ale predstavitelia verejného zdravotníctva na to nemajú nijakú odpoveď, a tak život ide ďalej.

 

IoM potvrdzuje nedostatok vedeckého poznania v oblasti bezpečnosti očkovania

       Tento rok vydal IoM (Institute of Medicine = Výskumný ústav lekárstva v USA - pozn. red.) historickú správu, v ktorej priznal, že v lekárskej literatúre nie je dostatok kvalitných vedeckých prác o očkovaní na to, aby sa na ich základe dalo potvrdiť alebo vyvrátiť, že niektoré z očkovacích látok, bežne používaných u detí a dospelých, spôsobujú vyše 100 rôznych zlyhaní mozgu a imunitného systému.[49]

       Medzi týmito chorobami sú vážne zápalové ochorenia mozgu a imunitného systému, ktoré sú súčasťou obrovskej epidémie chronických chorôb v USA. Ide aj o zlyhania srdca a ochorenia krvi až po infarkty, syndróm náhleho úmrtia dojčaťa, astmu, roztrúsenú sklerózu, fibromyalgia, Guillan Barrého syndróm, reumatoidnú artritídu, lupus, cukrovku a encefalitídu, ktorá môže viesť ku kŕčom, poruchám učenia a autizmu.

 

IoM potvrdzuje individuálnu biologickú náchylnosť

       V tejto historickej správe IoM potvrdzuje aj to, že jestvujú určité biologické náchylnosti, kvôli ktorým majú niektoré osoby vyššiu pravdepodobnosť poškodenia zdravia očkovaním - napríklad dedičné vlohy, vek alebo úroveň vývoja v čase očkovania, ochorenie v čase očkovania, alebo iné vonkajšie vplyvy.[50]

       Ak smernice očkovacej politiky štýlu "jedna veľkosť pre všetkých" ohrozujú neznámy počet biologicky citlivých osôb poškodením zdravia a smrťou, prečo sa tak málo lekárov o túto vec zaujíma? Prečo s tým tak málo lekárov chce niečo robiť?

 

Lekári odmietajú rodinám zdravotnú starostlivosť

       Je znepokojúce sledovať lekárov, ktorí boli vždy pokladaní za najsúcitnejších z nás, ako sa chladne odvracajú od rodín, čo spochybňujú vládnu politiku, podľa ktorej majú byť deti očkované 69 dávkami 16 rôznych vakcín.[51] [52] Rodinám, ktoré chcú odložiť očkovanie alebo úplne neočkovať, je odopieraná lekárska starostlivosť, a to dokonca aj v prípadoch, keď deti v minulosti už utrpeli nežiaduce účinky očkovania alebo sa stali chronicky chorými či invalidnými po očkovaní, pričom podaním ďalších vakcín sa ich stav môže zhoršiť.[53]

       Aké amorálne!

 

Lekári vravia zamestnancom: Zaočkujte sa, alebo prídete o prácu

       Je šokujúce, že lekári, prevádzkujúci nemocnice a zdravotnícke zariadenia, sa vyhrážajú zdravotníckom, že ak nebudú počúvať rozkazy a nedajú sa každý rok zaočkovať vakcínou proti chrípke, vyhodia ich,[54] [55] [56] a to dokonca aj v prípade tehotenstva, nežiaduceho účinku očkovania v minulosti, alebo v prípade zdravotného stavu, ktorý by ďalšie očkovania mohli zhoršiť.[57]

       Aké bezcitné!

 

Lekári zbavujú pacientov práva na rozhodnutie ohľadom očkovania neplnoletých detí

       Je ťažké prijať, že lekári, ktorým sme verili, tlačia na volených zákonodarcov v jednotlivých štátoch USA, aby presadili zákony, zbavujúce nás práva rozhodovať o zdravotných rizikách ohľadne našich detí - takže neplnoleté deti môžu byť očkované bez vedomia alebo súhlasu rodiča.[58] [59]

       Aké nebezpečné!

 

Lekárske asociácie sponzorované farmaceutickými firmami útočia na obrancov bezpečného očkovania

       Naháňa to hrôzu, keď vieme, že zdravotnícke stavovské združenia a lekári, platení farmaceutickými firmami,[60] [61] [62] [63] vyrábajú dezinformačné kampane, v ktorých démonizujú obhajcov bezpečnosti pri očkovaní[64] a cenzurujú prístup verejnosti k informáciám o zdraví a očkovaní, takže občania USA nemôžu v oblasti očkovania činiť plne informované rozhodnutia.[65]

       Koľká to nevedomosť!

 

Mainstreamové médiá pomáhajú vo verejných útokoch na obhajcov bezpečnosti pri očkovaní

       Je tragické byť svedkom pomoci mainstreamových médií pri verejných útokoch na obete očkovania a tých, ktorí volajú po zanechaní očkovacích smerníc typu "jedna veľkosť pre všetkých" (angl. "one size fits all"),[66] [67] ktoré trestajú jednotlivcov, čo sú na základe zdedených génov biologicky náchylnejší na očkovaním spôsobené poškodenia zdravia.[68] [69]

       Aké kruté!

 

Výrobcovia vakcín a očkujúci lekári sú chránení pred zodpovednosťou

       V roku 1986 Kongres schválil zákon uznávajúci, že očkovanie môžu a aj skutočne spôsobuje poškodenia mozgu a imunitného systému, a malo by sa vykonať viac na ochranu jednotlivcov pred očkovaním spôsobenými poškodeniami zdravia a úmrtiami.[70]  Prostredníctvom tohto zákona Kongres ochránil farmaceutické firmy, predávajúce vakcíny, a lekárov, ktorí týmito vakcínami očkujú, od občiansko-právnych súdnych sporov v prípade, že niekto po očkovaní utrpel vážne poškodenie zdravia alebo zomrel.

       Takže prečo sú lekári, chránení pred zodpovednosťou za spôsobené škody, takí neochotní liečiť deti poškodené očkovaním a ich rodiny s dostatkom súcitu, prečo sú takí neochotní pochopiť potrebu človeka užívať slobodu a chrániť seba a svojich milovaných pred očkovaním spôsobeným poškodením zdravia?

 

Strata súcitu vedie k vykorisťovaniu

       Keď vstúpite do Múzea holokaustu vo Washingtone, hlavnom meste USA, uvidíte nápis:

"Prvé museli zahynúť deti... Z nich mohlo vzísť nové pokolenie."[71]

       Strata súcitu a následne slobody v každej spoločnosti vždy začína tak, že si ľudia nevšímajú, keď tí, čo sú pri moci, ospravedlňujú vykorisťovanie zraniteľnej menšiny v mene toho údajného prospechu väčšiny.

 

NVIC: 30 rokov obrany práv na informovaný súhlas

       Už ubehlo 30 rokov odvtedy, čo NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.) spustilo v USA hnutie za bezpečné očkovanie a slobodný informovaný súhlas. Boli sme rodičmi detí, ktorých riziko očkovania bolo 100%, a predsavzali sme si úlohu predchádzať očkovaním spôsobeným poškodeniam zdravia a úmrtiam prostredníctvom vzdelávania verejnosti a obrany ľudského práva na informovaný súhlas s riskantnými lekárskymi zákrokmi.

       A to je stále našou úlohou.

       Počas sviatkov zvážte, prosím, zaslanie daru NVIC - nezáleží na tom, či bude veľký alebo malý - aby sme mohli bojovať za slobodu občanov USA použiť všetky vládou odporúčané vakcíny, použiť len niektoré z nich, alebo si vybrať na zachovanie zdravia iné možnosti preventívnej zdravotnej starostlivosti. Dar môžete poslať prostredníctvom stránky NVIC.org ako odpočítateľnú daňovú položku (platí pre občanov USA - pozn. red.).

       Môžete tiež navštíviť stránku NVIC Cry for Vaccine Freedom Wall (Múr nárekov za slobodu v očkovaní) a prečítať si skutočné príbehy občanov USA, ktorých rodičovské práva a právo na informovaný súhlas sa porušujú v školách, ambulanciách, nemocniciach i štátnych zákonodarných zboroch po celých USA.

       Môžete sa zaregistrovať a stať sa bezplatným používateľom NVIC Advocacy Portal (Právny portál NVIC) a naučiť sa, ako sa vo svojom štáte (myslia sa tým jednotlivé štáty v USA - pozn. red.) môžete zasadiť za právo na informované dobrovoľné rozhodnutia o očkovaní.

       A ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych utrpeli nežiaduci účinok očkovania, či dokonca niekoho z Vašich blízkych očkovanie zabilo, navštívte, prosím, našu stránku, podeľte sa o Váš príbeh na stránke Memorial for Vaccine Victims (pamätník obetiam očkovania) a nahláste nežiaduci účinok do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA - pozn. red.).

 

Súcitní lekári počítajú a minimalizujú očkovaním spôsobené nešťastia

       Počas tohto obdobia spomienok a vďakyvzdania sa modlím, aby sa lekári, vyvíjajúci, predávajúci, podávajúci a propagujúci vakcíny zastavili a pouvažovali nad spôsobom, akým sa starajú o občanov, poškodených očkovaním, a o ich rodiny. Modlím sa, aby vo svojich srdciach našli v súcite náhradu za strach, hnev, pochybnosti a predsudky a urobili pozitívne kroky k presnému spočítaniu i minimalizovaniu obetí očkovania a nevyhovárali sa na to, že ide o "náhodu" alebo že to nie je dôležité.

 

Vďaka za vaše povzbudenia a podporu

       Ďakujeme všetkým, ktorí ste tento rok, alebo počas ostatných 30 rokov finančne podporili NVIC. Umožnili ste nám pokračovať v tejto životne dôležitej práci. Ďakujeme aj za vaše povzbudzujúce karty a listy, ktoré nám pomáhajú posilňovať vieru a nádej v budúcnosť.

       [Pozn. red.: redakcia slovenského internetového denníka "Sloboda v očkovaní" taktiež ďakuje všetkým, čo svojím finančným príspevkom, autorskými článkami, prekladmi zahraničných článkov, či akoukoľvek inou nezištnou pomocou, pomohli v šírení osvety o očkovaní na Slovensku a v Česku prostredníctvom nášho denníka]

       Veselé Vianoce, šťastnú Chanuku a nech je váš Nový rok naplnený mnohými možnosťami na oslavu života a súcitom s tými, ktorí znášajú nešťastie.

       Pozrite si video profil rodiny s troma generáciami reagujúcimi na očkovanie, bojujúcej za ochranu svojich zdravých detí pred poškodením očkovaním.

       Pozrite si video profil profesorky opatrovateľstva, ktorá utrpela nežiaduci účinok očkovania proti chrípke a zostala ochrnutá.

 


[1]  The Center on Philanthropy at Indiana University. U.S. Charitable Giving Shows Modest Uptick in 2010 Following Two Years of Declines: Donations of 290.89 billion. 20.VI.2011

[2]  Godlasky A. How to Help Victims of Hurricane Katrina. USA Today. 2.IX.2005

[3]  Sydell, L. Donations to Haiti Pour In Via Text MessageNPR. 14.I.2010

[4]  Post T. Setting a Goal to End Poverty and Hunger in the United States. Bread for the World Institute. II.2009

[5]  National Network to End Domestic Violence.

[6]  The Global Fund Welcomes U.S. Budget Allocation of U.S. $1.05 Billion for 2011. Press Release: The Global Fund to Fight ADIS, Tuberculosis and Malaria. 18.IV.2011

[7]  Hensel B. Haiti Quake Victim’s Surgery Successful. NBC. 10.VIII.2011

[8]  Blair E. ‘Ten Years Later,” the Matthew Shephard Story Retold. NPR. 12.X.2009
Stump S. Teen’s Parents: After Suicide, He’s Still Being Bullied. Today Show. MSNBC. 27.IX.2011

[9]  Associated Press. Once again, children are starving in Ethiopia. MSNBC. 20.V.2008

[10]  Merriam-Webster Dictionary. Definition of conscience.

[11]  U.S. History.org. Declaration of Independence. 4.VII.1776

[12]  U.S. History.org. First Ten Amendments to the U.S. Constitution: Bill of Rights.

[13]  Coulter HL, Fisher BL. DPT: A Shot in the Dark. Harcourt Brace Jovanovich. 1985

[14]  NVIC. Memorial for Vaccine Victims.

[15]  MedAlerts.org. Vaccine Adverse Events Reporting System Database.

[16]  Miller NZ,, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Human and Experimental Toxicology: zverejnené na internete 4.V.2011

[17]  PBS. American Experience: The Polio Crusade. 2.II.2009

[18]  Friedman E. Viagra Used to Treat Rare Meningitis Attack, Student Fights for Her Life. ABC. 5.II.2009

[19]  Sunseri G. Rick Perry’s HPV Stance Grounded in Case of Heather Burcham, Who Died of Cervical CancerABC. 15.IX.2011

[20]  Yang L. Girl’s Death Believed to Be Flu Related in Nassau. ABC. 1.IX.2011

[21]  Wood RL. Vaccine Intolerant Child Wants Public Education. Gazette-Mail (WVA). 11.XI.2011

[22]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[23]  Conrick T. Parents Find It Hard to Ignore Evidence of Vaccine Injury. Janesville Gazette (WI). 5.XII.2011

[24]  Planinz T. Federal Court Awards Compensation to Boy Injured by Vaccines. Examiner.com. 20.VII.2009

[25]  HRSA. Vaccine Injury Compensation Award Statistics. 

[26]  Offit, P. Vaccines and Autism Revisited: The Hannah Poling Case. New England Journal of Medicine 2008; 358: 2089-2091.

[27]  Wallace A. An Epidemic of Fear: How Parents Skipping Shots Endangers Us All. Wired Magazine. 19.X.2009

[28]  Melnick, M. The Dangers of the Anti-vaccine Movement. Time Magazine. 24.II.2011

[29]  Business Dictionary.com. Definition of Utilitarianism. 

[30]  White R. The Principle of Utility. College of Mount St. Joseph.

[31]  Gunn A. Peter Singer: The Most Dangerous Man on Earth? The New Doctor. zima 2000.

[32]  Holland M. Reassessing Compulsory Childhood Vaccination. New York University School of Law. 1.IX.2010

[33]  Field RI, Caplan AL. A Proposed Ethical Framework for Vaccine Mandates: Competing Values and the Case for HPV VaccineKennedy Institute of Ethics Journal 18(2):111-124. VI.2008

[34]  New Award Winning Documentary: The Greater Good Movie. 2011

[35]  Catsoulis, J. Movie Review of The Greater Good: Vaccines and Autism, Continued. New York Times. 17.XI.2011

[36]  The Free Dictionary. Definition of the fourth estate.

[37]  Nelson J. The Civil Rights Movement: A Press Perspective. Human Rights Magazine. jeseň 2001.

[38]  American Medical News. What Editorial Writers Are Saying About Vaccines. 11.IX.2011

[39]  Banks N, Baker C. Selling Drugs as Scholarly Opinion. Office of Medical and Scientific Justice. VII.2011

[40]  Fisher BL, Wrangham TK. Comments to the National Vaccine Advisory Committee on the Vaccine Safety Working Group’s Draft Report and Recommendations on the federal Vaccine Safety System. 6.VI.2011.

[41]  Mooney C. Irrationality vs. Vaccines: Fighting for Reality. New Scientist. 13.I.2011.

[42]  Khan A. Pediatricians decry in-flight vaccine-questioning ad on Delta. LA Times. 16.XI.2011

[43]  Ropeik D. Vaccines & Fear: It is Time for Society to Say Enough Is Enough. Huffington Post. 21.VII.2011; taktiež LA Times (18.VII.2011); taktiež NPR (18.VII.2011)

[44]  Bethell CD, Kogan MD a kol. A National and State Profile of Leading Health Problems and Health Care Quality for US Children: Key Insurance Disparities and Across-State Variations. Academic Pediatrics 2011; 11(3S):22-33

[45]  Boyle CA, Boulet S a kol. Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in US Children 1997-2008. Pediatrics. zverejnené na internete 23.V.2011

[46]  Ostrow N. Autism Leads Rise in Developmental Disabilities in U.S. Kids. Bloomberg News. 23.V.2011

[47]  Asthma and Allergy Foundation. Asthma Facts & Figures.

[48]  Mathews AW. So Young and So Many Pills. Wall Street Journal. 28.XII.2010

[49]  Stratton K, Ford A, Rusch E, Clayton EW, editors. Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. Committee to Review Adverse Effects of Vaccines. National Academies Press: 2011

[50]  tamže, str. 70

[51]  CBS Pittsburgh. Local Pediatricians Refusing to See Non-Vaccinated Patients. CBS-TV. 2.XI.2011

[52]  Four Seasons Pediatrics Vaccine Policy. Four Seasons Pediatrics, Clifton, NY.

[53]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[54]  Matthews C. NY Health Care Workers Protest Mandatory H1N1 Flu Shots. USA Today. 29.IX.2009. http://www.usatoday.com/news/health/2009-09-29-swine-flu-mandatory_N.htm

[55]  Fisher BL. Forcing Flu Shots on Health Care Workers: Who Is Next? NVIC Vaccine E-Newsletter. 29.IX.2010

[56]  Fox Phoenix. HealthCare Group: Get a Flu Shot or Get Fired. Fox-TV. 31.VIII.2011

[57]  NVIC. Cry for Vaccine Freedom Wall. Harassment reports.

[58]  Neale T. Calif. 12-year olds Can Get HPV Vaccine Without Parental OK. MedPage Today. 11.X.2011

[59]  Businesswire. NVIC Calls New CA Vaccine Law A “Violation of Parental Informed Consent Rights & Federal Law.” 10.X.2011

[60]  Attkisson S. How Independent Are Vaccine Defenders? CBS-TV News. 25.VII.2008

[61]  Orange County RegisterCORRECTION re: August 4, 2008 article “Dr. Paul Offit Responds”. 18.IV.2011

[62]  Center for Science in the Public Interest. Integrity in Science: Corporate Support for Health and Environmental Professional Associations, Charities and Industry Front Groups. VII.2003

[63]  Jacobsen M. Lifting the Veil of Secrecy from Industry Funding of Non-Profit Health Organizations. International Journal of Occupational Environmental Health 2005; 11:349-355.

[64]  Fisher BL. Advocacy Panel Statement to National Vaccine Advisory Committee at Vaccine Safety Working Group Stakeholder Meeting. 13.VI.2011.

[65]  Businesswire. NVIC Calls Out AAP for Using Public Intimidation to Censor NVIC Flu Prevention Video Offered to Delta Travelers. 15.XI.2011

[66]  Fisher BL. Using Fear & Prejudice to Attack Vaccine Exemptions. NVIC Vaccine Newsletter. 4.VIII.2010

[67]  Fisher BL. Amy Wallace & Yellow JournalismNVIC Vaccine Newsletter. 9.IX.2010

[68]  viď [45]

[69]  Poland GA. Adversomics: The Emerging Field of Vaccine Adverse Event Immunogenetics. Pediatr Infect Dis J 2009; máj 28(5): 431-432

[70]  NVIC. National Childhood Vaccine Injury Act of 1986.

[71]  United States Holocaust Memorial Museum. Children’s Tile Wall.

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava a kontrola odkazov) zabrali redaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com