Polysorbát 80 (Tween 80)

27.08.2011 12:17
Sumárny vzorec: C64H124O26
Schéma molekuly: Schéma molekuly polysorbátu 80
CAS číslo: 9005-65-6
Ako vyzerá: jantárovo žltá viskózna tekutina
LD50: 25 g/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Polysorbát 80 (Polyoxyethylén (20) sorbitan monooleát, Tween 80) je neiónová povrchovo aktívna látka. Je to viskózna žltá tekutina rozpustná vo vode. Používa sa ako detergent, rozpúšťadlo, stabilizátor, v potravinárstve ako emulgátor (E 433).

       V zdravotníctve sa používa ako emulgátor, na stabilizáciu vodných súčastí liečiv, ako nosič vo vakcínach a ako súčasť rastových médií.

       V Európe a Amerike ľudia prijmú s potravou asi 0,1g denne. 

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Mierne nebezpečný pri kontakte s kožou a očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí.

       Vo všeobecnosti sa považuje za dobre tolerovaný, aj keď niektorí ľudia naň môžu byť alergickí. Môže byť škodlivý pre ľudí s Crohnovou chorobou. Pri pokusoch na potkanoch s vysokými dávkami (ekvivalentnými 350g , resp. 1,3 kg denne u ľudí) sa pozoroval pokles plodnosti, resp. pokles hmotnosti gravidných samíc a potomstva.

       Po injekčnom podaní môže rýchlo metabolizovať na sorbitol a etylén oxid, ktoré sú omnoho toxickejšie. Po injekčnom podaní sa môžu okamžite vyskytnúť zmeny srdcovej činnosti. Môže oslabiť a prejsť hemato-encefalickou (krvno-mozgovou) bariérou, spôsobiť záchvaty až smrť. Môžu sa vyskytnúť anafylaktické a iné reakcie. Obzvlášť citlivé naň sú deti. Vykazuje synergickú toxicitu s niektorými chemikáliami, napr. lindan, talidomid, polymyxín B.

       Detergenty a emulgátory vo všeobecnosti podporujú rast nádorov. Oslabujú bunkovú stenu, kvôli čomu bunky pretekajú a praskajú. Detergenty sa používajú v bunkovom výskume práve kvôli svojej schopnosti uvoľniť bunkový obsah pre ďalší výskum. Mechanizmus pripomína komplex atakujúci membrány (MAC= jedna zo zbraní imunitného systému, spôsobuje rýchle usmrtenie bunky prederavením bunkovej steny).

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com