Polysorbát 20 (Tween 20)

27.08.2011 12:32
Sumárny vzorec: C58H114O26
Schéma molekuly: Schéma molekuly polysorbátu 20
CAS číslo: 9005-64-5
Ako vyzerá: číra, žltá až zltozelená viskózna tekutina
LD50: >33 g/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Polysorbát 20 (Polyoxyetylén (20) sorbitan monolaurát, Tween 20) je stabilný a relatívne netoxický surfaktant. Používa sa ako detergent, emulzifikátor a stabilizátor v potravinárstve (E 432), vede a farmácii.

       Využíva sa tiež ako vymývacie činidlo v imunologických testoch, stabilizátor roztokov pri kožnom teste na vystavenie TBC, činidlo na rozpúšťanie membránových proteínov, činidlo na lýzu (deštrukciu) buniek cicavcov, nosič na stabilizáciu emulzií a suspenzií.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Mierne nebezpečný pri kontakte s kožou a očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí.

       WHO stanovila akceptovateľný denný príjem polyoxyetylénových esterov sorbitanu na 0 až 25 mg na kg hmotnosti denne.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com