Podľa ÚVZ SR nemusí byť povinné očkovanie plne uhradené poisťovňou, ak ho rodičia bez preukázateľných zdravotných dôvodov odložia na neskôr

07.05.2018 11:40
Kedy: piatok 20.IV.2018 o 16:21
Komu: Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) <uvzsr@uvzsr.sk>

 

ilustračný obrázok: logo ÚVZ SR s vodotlačou s euro-bankovkamiDobrý deň prajem.

    Obraciam sa na Vás, ako na kompetentný úrad, s prosbou o radu.

    Ide o to, že mám dcéru, ktorá bude mať tento mesiac 2,5 roka. S očkovaním sme sa rozhodli počkať. Až tento rok v apríli jej bolo podané prvé očkovanie — Infranrix Hexa. Doktorka mi vypísala recept na vakcínu, ktorú som uhradil (42,90 €) v lekárni. A povedala, nech skúsim ísť do poistovne, či mi to preplatia. Na pobočke v Dôvere mi povedali, že mi to nepreplatia kvôli tomu, že sme sa nedržali očkovacieho kalendára. Ja som im povedal, že si týmto vyjadrením protirečia s tým, čo majú na stránke (prvý odstavec https://www.dovera.sk/poistenec/a1830/viete-ktore-ockovania-vam-preplatime).

    Prosím Vás, nevedeli by ste mi poradiť v tejto veci, či je nejaký zákon, podľa ktorého nemajú zdravotné poisťovne povinnosť preplácať  povinné vakcíny z dôvodu nedodržania očkovacieho kalendára? Alebo či sú nejaké zákony, vyhlášky, ktoré nariaďujú povinnosť preplácania povinných vakcín?

    Za Vašu odpoved vopred ďakujem.

    S pozdravom

XYZ

 


 

Od: Mgr. Helena Hudecová <helena.hudecova@uvzsr.sk>
Kedy: utorok 24.IV.2018 o 11:42
Kópia komu: Mgr. Adriana Mečochová <adriana.mecochova@uvzsr.sk>

 

Vážený pán XYZ,

    v súvislosti s nižšie uvedenou otázkou Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

    Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti definuje jednotlivé zdravotné výkony uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. V § 2 ods. (1) písm. l) predmetného zákona sa okrem iného uvádza, že

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú … preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek … v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy…“

    V § 3 ods. (8) predmetného zákona sa okrem iného stanovuje, že

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek … v rozsahu určenom osobitným predpisom…“

    V zmysle § 38 ods. 8  písm. d) 2. predmetného zákona:

„Od povinnosti úhrady … je oslobodený … poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na jednom lekárskom predpise.“

     Príloha č. 2 predmetného zákona,  časť „Preventívna starostlivosť o deti a dorast“ hovorí, že

„Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.“

    Kontraindikácie očkovania sú stanovené v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o vykonávaní očkovania detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania uverejnenom vo Vestníku MZ SR Čiastka 32-60, Ročník 58 z 20.XII.2010. Kontraindikácie dieťaťa má posúdiť a oficiálne potvrdiť zodpovedný zdravotnícky pracovník. Očkovanie v inom veku z iných ako medicínskych dôvodov nepatria medzi kontraindikácie očkovania.

    Očkovacie látky určené na pravidelné povinné očkovanie detí sú definované v kategorizačnom zozname MZ SR, ktorý je dostupný na jeho webovej stránke. V predmetnom zozname je zároveň určená indikácia, kedy je očkovanie, vrátane očkovacej látky, plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Rozsah očkovania osôb, vrátane pravidelného povinného očkovania detí, je stanovený Vyhláškou MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Vakcíny registrované v kategorizačnom zozname a určené na očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne a hepatitíde B sa indikujú ako hradená liečba  podľa § 6 vyhlášky 585/2008. Príloha 2 predmetnej vyhlášky určuje očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb, kedy sa očkovanie hexavalentnou vakcínou vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

    ÚVZ SR navrhol očkovacie postupy vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike. Tieto postupy sú uverejnené v Odbornom usmernení MZ SR Čiastka 7-13, Ročník 65 zo dňa 13.III.2017.

    Úhrada očkovacích látok z verejného zdravotného poistenia nie je v kompetencii ÚVZ SR. Z vyššie uvedenej legislatívy však vyplýva, že plná úhrada očkovania a očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie je v prípade dodržania rozsahu očkovania stanovenom vyhláškou 585/2008. Jediná výnimka je v prípade medicínskych kontraindikácií, ktoré majú byť potvrdené príslušným zdravotníckym pracovníkom. Rozhodnutie o úhrade očkovania a očkovacej látky mimo rozsah stanovený vyhláškou 585/2008kategorizačným zoznamom MZ SR vykoná príslušná zdravotná poisťovňa.

    V prílohe Vám pre informáciu zasielame predmetné legislatívne predpisy. Zákon č. 577/2004 nájdete na webovej stránke http://www.epi.sk/zz/2004-577.

 

    S pozdravom,

Mgr. et Mgr. Helena Hudecová
Odbor Epidemiológie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
82645 Bratislava
Slovenská republika
Tel. +421 2 49 284 331
Fax. +421 2 44 462 014
helena.hudecova@uvzsr.sk
www.uvzs r.sk

 

Prílohy:

  1. Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 32–60, ročník 58 z 20.XII.2010
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
  3. Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7–13, ročník 65 z 13.III.2017

 


 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com