Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o zaslanie zápisníc z rokovaní PSPI o povinnom očkovaní proti pneumokokom

16.07.2011 01:27

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
16.VI.2011 RM/4769/2011 RNDr. MUDr. Mikas
Mgr. Merková
23.VI.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. - odpoveď

 

       Dňa 16.VI.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcou sa predloženia podkladov k zavedeniu povinného očkovania proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam na Slovensku. K Vašej žiadosti Vám poskytujeme nasledovné stanovisko:

 1. V zázname z porady Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR zo dňa 9.X.2007 je uvedené:
  „Všetci prítomní členovia PSPI schválili rozšírenie Národného imunizačného programu o pravidelné povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym infekciám s výhľadom na jeho zavedenie v druhom polroku 2008".
 2. V zázname z porady Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR zo dňa 23.III.2011 je uvedené:
  „PSPI nemá kompetenciu bezodkladne zastaviť povinné očkovanie detí proti pneumokovým invazívnym ochoreniam u detí. Odborné stanovisko PSPI k plošnému očkovaniu proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam zostáva nezmenené".
 3. Farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku; 2007 - ohľadom sprístupnenia uvedenej štúdie Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva SR.
   

       Dokument Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti IPI očkovacou látkou Prevenar, Hudečková, Šimurka, 2008" Vám posielame v prílohe.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

1x príloha:

 

Na vedomie:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Úrad vlády SR
 • Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 

 

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 


 

Súvisiace články:

 


Zverejnenie tohto článku (vrátane grafickej úpravy a aktualizácie súvisiacich článkov) trvalo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše hodinu čistého času.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com