Očkovanie - čoraz väčšia debata

25.11.2010 01:34

Health & Healing - jún 2004 - JUDr. Alan Phillips

 

       Pôvodný článok "Immunizations: A Growing Debate"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V posledných rokoch sa čoraz viac v medzinárodnom meradle debatuje o plošnom povinnom očkovaní. Úplný úvod k tejto komplexnej diskusii by zabral niekoľko zväzkov. Postoje občanov USA sú v rozmedzí od úplného súhlasu s odporúčaniami CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako slovenský Úrad verejného zdravotnictva - pozn. prekl.) až po úplné odmietanie očkovania, a zahŕňajú aj strednú cestu ako napr. názor antroposofických lekárov, že deti by mali byť zaočkované len proti detskej obrne a tetanu. V nasledujúcom texte nájdete stručný prehľad niekoľkých pozoruhodností nasledovaný stručným komentárom o zákonných možnostiach (v USA - pozn. prekl.).

       Málokto by spochybnil, že prenosné ochorenia narobili poriadnu spúšť v prvej polovici 20. storočia, stále však úplne nezmizli z dnešnej modernej spoločnosti. Avšak zásluha očkovania na ústupe prenosných ochorení je veľmi otázna. Okolo 90% ústupu prenosných ochorení v 20. storočí bolo PRED zavedením očkovania proti nim, a niektoré vymizli úplne bez očkovania. Navyše rýchlosť ústupu týchto ochorení sa po zavedení očkovania takmer nezmenila oproti stavu pred jeho zavedením. V skutočnosti sa výskyt detskej obrny v dvoch rokoch po zavedení prvej očkovacej látky proti detskej obrne ZVÝŠIL.

       Ďalším spochybnením našej rozšírenej viery v očkovanie sú štúdie dokumentujúce prípady epidémií v skupinách obyvateľov vysoko alebo úplne zaočkovaných proti danej chorobe. Zdravotnícke úrady nás však stále ubezpečujú o minulých úspechoch a dnešnej nevyhnutnosti očkovania.

       To, že očkovanie samo o sebe predstavuje vážne zdravotné riziko, už nemožno viac popierať. Stovky úmrtí a trvalých zdravotných postihnutí je každý rok zaznamenaných vo VAERS (= Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania - pozn. prekl.), ktorý bol zriadený Kongresom (parlament v USA - pozn. prekl.) na základe Federálneho zákona o kompenzácii detí poškodených očkovaním (National Childhood Vaccine Injury Compensation Act) z roku 1986. Čo je však ešte horšie, zdroje ako CDC a NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní - pozn. prekl.) uvádzajú, že 90% - 99% vážnych nežiadúcich účinkov očkovania nie je hlásených (odhady sa líšia v závislosti od zdroja).

       Pritom daňoví poplatníci v USA platia až 100.000.000 dolárov ročne na kompenzácie rodinám očkovaním postihnutých detí za poškodenia zdravia, ktoré boli nahlásené a odškodnenie im bolo priznané (odškodnenie je však priznané len menej než jednej tretine žiadostí o odškodnenie - pozn. prekl). Preto sa debata o očkovaní prinajmenšom pre niektorých zvrhne na analýzu nákladov a prínosov. Odborníci sa však medzi sebou hádajú o tom, ako by mala konečná analýza vypadať.

       Dlhodobé nežiadúce účinky očkovania zahŕňajú imunologické a neurologické poruchy ako sú autizmus, hyperaktivita, poruchy pozornosti, alergie, rakovina a ďalšie chronické choroby. To možno sčasti pričítať zložkám očkovacích látok, ktoré obsahujú známe jedy a rakovinotvorné látky ako sú thimerosal, fosforečnan hlinitý, formaldehyd či fenoxyetanol (nemrznúca kvapalina). Okrem toho očkovacie látky obsahujú zložky jedovaté pre črevá, pečeň, dýchaciu, srdcovo-cievnu a nervovú sústavu, krv a pohlavné orgány. Vedú sa diskusie o tom, či malé množstvá týchto látok sú bezpečné. Odborníci sa aj o tom navzájom hádajú. Náboženské otázky vyvoláva použitie bunkových tkanív pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov pri výrobe niektorých očkovacích látok.

       Každý štát USA má stanovené povinné očkovania, ale každý tiež ponúka jeden alebo viac typov zákonných výnimiek z očkovania. Náboženské výnimky nevyžadujú členstvo v žiadnej konkrétnej cirkvi. Takáto požiadavka bola prehlásená za protiústavnú federálnymi súdmi v New Yorku a Arkansase. Uchádzanie sa o náboženskú výnimku si nevyžaduje právnika, ale je to nekalo komplikovaná oblasť práva s pascami pre neopatrných, takže kvôli tomu môže byť vhodné túto vec s právnikom konzultovať, obzvlášť, keď máte pred sebou debatu na školskom úrade alebo úrade verejného zdravotníctva. (Tento odstavec sa týka len USA - pozn. prekl.)

 

       Podrobnejšie informácie nájdete v článku "Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou" toho istého autora.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com