Očkované vs. neočkované deti - máme nejaké údaje, a tie sú teda poriadne znepokojujúce

28.05.2011 22:22

Age of Autism - 23.II.2011 - Maria D. Majewska, PhD.

 

       Pôvodný článok "Vaccinated vs. Unvaccinated Children: Some Data are In and They are Disturbing"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Zatiaľčo vládni úradníci západných krajín (platí aj pre Slovensko - pozn. prekl.) a ich sponzori spomedzi výrobcov vakcín zúrivo odmietajú vykonať štúdie porovnávajúce zdravie očkovaných a neočkovaných detí, takéto štúdie v skutočnosti boli vykonané v Afrike. Nižšie si môžete prečítať zhrnutie jednej takej štúdie z Guiney-Bissau, ktorá poukazuje na zdvojnásobenie úmrtnosti u dojčiat očkovaných jednou dávkov DTP vakcíny (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu - pozn. prekl.) a viac než zoštvornásobenie úmrtnosti po druhej a tretej dávke.

       Údaje vo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) ukazujú tiež na vysokú dojčenskú úmrtnosť v USA po očkovaní DTP vakcínou - oveľa vyššiu než na čierny kašeľ, záškrt a tetanus dokopy, z čoho je jasné, že DTP vakcína viac detí poškodí než zachráni. V EÚ je pomerne vysoký výskyt čierneho kašľa (vyše 20.000 prípadov ročne), ale celková úmrtnosť na túto chorobu v roku 2009 činila 4 úmrtia. Dojčenská úmrtnosť v EÚ je zároveň 2x až 3x nižšia než v USA. Tieto údaje hovoria samé za seba.

 

Zavedenie očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu a detská úmrtnosť vo vidieckej oblasti Guiney-Bissau: pozorovacia štúdia

(The introduction of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study)

International Journal of Epidemiology, roč. 33, č. 2, str. 374-380 - apríl 2004 - PMID: 15082643 -

- Peter Aaby, Henrik Jensen, Joaquim Gomes, Manual Fernandes a Ida Maria Lisse

 

Korešpondenčná adresa:

Peter Aaby
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 Copenhagen (Kodaň)
Denmark (Dánsko)

 
E-mail: psb@mail.gtelecom.gw

 

Zhrnutie

Pozadie:

       Predchádzajúce štúdie z oblastí s vysokou dojčenskou úmrtnosťou v Západnej Afrike nezistili, že by bolo očkovanie DTP vakcínou (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu) spojené s očakávaným znížením úmrtnosti. Niekoľko štúdií dokonca hovorilo o zvýšení úmrtnosti. Preto sme preskúmali dojčenskú úmrtnosť, keď bola DTP vakcína prvý krát zavedená vo vidieckych oblastiach Guiney-Bissau v rokoch 1984-1987. 20 dedín v 4 regiónoch bolo sledovaných každé dva roky od r. 1979.

 

Testované osoby:

       Spolu 1.657 detí vo veku 2-8 mesiacov. Deti boli zvážené, keď sa zúčastnili prehliadok raz za dva roky, a boli zaočkované, kedykoľvek boli dostupné vakcíny. Očkovanie DTP bolo zavedené na začiatku r. 1984, orálna vakcína proti detskej obrne o rok neskôr. Preskúmali sme úmrtnosť detí vo veku 2-8 mesiacov, ktoré dostali DTP, a porovnali ju s deťmi, ktoré neboli zaočkované, lebo boli neprítomné, neboli práve k dispozícii vakcíny alebo boli práve choré.

 

Hlavné meradlo:

       Úmrtnosť u očkovaných a neočkovaných detí počas 6 mesiacov nasledujúcich odo dňa zdravotnej prehliadky.

 

Výsledky:

       Pred zavedením očkovania mali deti neprítomné v dedine počas zdravotnej prehliadky rovnakú úmrtnosť ako deti, ktoré prítomné boli. Počas rokov 1984 až 1987 mali deti, ktoré boli zaočkované DTP vakcínou v 2. až 8. mesiaci života, vyššiu úmrtnosť počas 6 mesiacov nasledujúcich po očkovaní, a to 1,92x (interval spoľahlivosti 95%: 1,04; 3,52) v porovnaní s nezaočkovanými deťmi rovnakého veku, pohlavia, z rovnakej oblasti, s rovnakým stavom zaočkovanosti BCG vakcínou proti tuberkulóze a v rovnakom ročnom období. Úmrtnosť bola 1,81x vyššia (interval spoľahlivosti 95%: 0,95; 3,45) po prvej dávke DTP vakcíny a 4,36x vyššia (interval spoľahlivosti 95%: 1,28; 14,9) po druhej a tretej dávke. Očkovanie BCG vakcínou bolo spojené s mierne nižšou úmrtnosťou (0,63x; interval spoľahlivosti 95%: 0,3; 1,33), takže pomer úmrtnosti bol pre BCG vakcínu opačný. Po nasledujúcich návštevách a ďalších očkovaniach DTP vakcínou a vakcínou proti osýpkam nebol rozdiel v zaočkovanosti a následnej úmrtnosti medzi skupinou zaočkovaných DTP vakcínou a skupinou pôvodne nezaočkovaných (1,06x; interval spoľahlivosti 95%: 0,78; 1,44).

 

Závery:

       V nízko-príjmových krajinách s vysokou dojčenskou úmrtnosťou môže byť DTP vakcína spojená s mierne zvýšenou úmrtnosťou. Keďže vzorec je opačný pre BCG vakcínu, tento výsledok pravdepodobne nebude spôsobený tým, že očkované boli rizikovejšie deti. Účinky DTP vakcíny v oblastiach s vysokou úmrtnosťou treba objasniť.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com