Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 62. O novej vakcíne proti ovčím kiahňam ● Úloha očkovania pri vzniku autoimunitných ochorení mozgu

30.03.2018 10:39

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

    Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
    stranu 238 a časť strany 239 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy

 

O novej vakcíne proti ovčím kiahňam

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Nová vakcína, čo má prísť teraz (pred 20 rokmi, keďže kniha je z roku 1998 — pozn. prekl.) na trh, je vakcína Varivax proti ovčím kiahňam. Je nová pre nás, nie však pre výrobcov. Tí na nej sede­li už dlhý čas, čakajúc na správny čas pre jej uvedenie na trh, t.j. na čas, keď vo väčšine rodín obaja rodičia pracujú a je pre nich ťažšie namiesto práce zostať doma s chorým dieťaťom. Táto vak­cína je teda pre výrobcov vakcín strojom na peniaze.

    Je tak nová, že je teraz na žiadosť FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA) vo 4. fáze testovania, čo znamená, že výrobcovia vakcín budú sledovať nie­koľko tisíc očkovaných detí 15 rokov, aby zistili dlhodobé účinky tejto vakcíny.

    Tu je niekoľko skutočností, čo by vás mali zdvihnúť zo stoličky, pričom väčšinu z nich nájdete pria­mo v príbalovom letáku od výrobcu vakcíny:

  • Jedinci, očkovaní Varivaxom, môžu byť schopní preniesť vakcinačný vírus na osoby vo svo­jom blízkom okolí. Preto by sa čerstvo očkovaní jedinci mali vyhnúť styku s náchylnými vy­soko rizikovými jedincami (napr. novorodencami, tehotnými ženami, osobami s oslabe­nou imunitou).
  • Ženy by sa mali vyhnúť otehotneniu najmenej 3 mesiace po očkovaní touto vakcínou.
  • Dlhodobé účinky Varivaxu na výskyt pásového oparu (herpes zoster), obzvlášť u osôb, čo prirodzene prekonali ovčie kiahne (varicella), nie sú v súčasnosti (pred 20 rokmi — pozn. prekl.) známe. (Dnes už známe sú: dramaticky sa zvýšil výskyt pásového oparu, viď napr. „Prečo sa na USA rúti epidémia pásového oparu?“ — pozn. prekl.)
  • Lekári odporúčajú osobám, očkovaným Varivaxom, nepoužívať salicyláty (aspirín či iné lie­ky s tou istou alebo podobnou účinnou látkou) 6 týždňov po očkovaní kvôli riziku vzniku Reyeovho syndrómu.
  • Neboli vykonané žiadne štúdie, ktoré by zisťovali karcinogénne (rakovinu spôsobujúce) či mutagénne (poškodenia DNA spôsobujúce) účinky tejto vakcíny alebo jej schopnosť po­ško­diť plodnosť očkovanej osoby.
  • Táto vakcína bola vyrobená pomocou dvoch bunkových kultúr, pochádzajúcich z pľúc ume­lo potratených bábätiek. Táto vakcína môže dokonca obsahovať „zvyškové časti“ buniek z pľúc ľudských plodov.
  • Nikto nevie, či toto očkovanie neučiní naše deti náchylnými na ochorenie na ovčie kiahne vo vyššom veku, kedy sú ovčie kiahne oveľa nebezpečnejšou chorobou.
  • Počas prvého roku sledovania očkovania proti ovčím kiahňam v rámci VAERS (Vaccine Ad­verse Effects Reporting System = Systém na hlásene nežiaducich udalostí po očkovaní v USA) bolo hlásených vyše 1.500 nežiaducich udalostí po tomto očkovaní. Väčšinou šlo o vyrážky, nasledované neúčinnosťou očkovania, horúčkou, nákazami a reakciami v mie­ste vpichu vakcíny. 5% z týchto nežiaducich udalostí bolo závažných, vrátane dvoch úmrtí.

 

Úloha očkovania pri vzniku autoimunitných ochorení mozgu

    Talianski lekári, ktorí skúmajú imunogenetické dôvody demyelinizácie v mozgu, vyšetrovali 30 prípadov, vyšetrovali 30 prípadov post-vakcinačných ochorení centrálnej nervovej sústavy a dospeli k záveru, že očkovanie môže spôsobiť autoimunitné choroby centrálnej nervovej sústavy u genetic­ky predisponovaných jedincov.

Dr. Massimo Montinari
Dr. Massimo Montinari

    V diskusii nad svojimi zisteniami, zverejnenými v roku 1996 v časopise Mediterranean Journal of Surgery and Medicine (Stredozemný časopis pre chirurgiu a medicínu), Massimo Montinari, Biagio Favoino a Angela Roberto podotkli, že:

„Autoimunitné choroby sú častejšie v krajinách, kde sa veľa očkuje, v tzv. „čistých“ spoločenstvách.“

    Genetický kód môže mať na tom podiel. Títo lekári skúmali pacientov vo veku od 3 mesiacov do 32 rokov, u ktorých sa rozvinula epilepsia, myoklonická epilepsia, progresívna encefalopatia, autiz­mus a iné neurologické dysfunkcie, nasledujúce bezprostredne po reakciách na očkovanie, ako je vysoká horúčka, kŕče a hnačka (cz: průjem). Z ich údajov vyplýva, že niektoré kombinácie génov môžu niektorých jednotlivcov učiniť náchylnejšími na autoimunitne vyvolané dysfunkcie mozgu a imunitného systému po očkovaní.

    Tiež naznačujú, že chemikália thiomersal, čo je zlúčenina ortuti, používaná (v roku 1998 — pozn. prekl.) vo väčšine vakcín ako konzervant, môže mať prsty ako v neurologických, tak aj v žalúdoč­no-črevných dysfunkciách po očkovaní. Títo výskumníci v súčasnosti študujú spojitosť medzi oč­ko­vaním a chronickým zápalovým ochorením čriev.

 

Montinari M, Favoino B, Roberto A: Ruolo della immunogenetica nella diagnosi di patologie post-vaccinali del sistema nervoso centrale, The Mediterranean Journal of Surgery and Medicine, XII.1995;
anglický preklad: Role of Immunogenetics in the Diagnosis of Postvaccinal CNS Pathology

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com