Nové vedecké dôkazy spájajú autizmus s vakcínami a ortuťou

20.07.2010 23:43

Age of Autism - 18.VII.2010 - SafeMinds

 

       Pôvodný článok "SafeMinds: New Scientific Evidence Links Autism to Vaccines and Mercury"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nové vedecké dôkazy spájajú autizmus s očkovaním a ortuťou. Ukončenie epidémie autizmu začína odstránením škodlivých vplyvov, hovorí SafeMinds.

       Dve nové štúdie vydané tento týždeň v "peer-reviewed" neurologickom časopise (tzn. časopise, v ktorom sú uverejňované články pred samotným uverejnením zhodnotené inými odborníkmi z rovnakej oblasti - pozn. prekl.) Acta Neurobiologiae Experimentalis poukazujú na očkovacie látky a ťažké toxické kovy (vrátane ortute) ako na príčiny alarmujúceho nárastu autizmu. CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako náš Úrad verejného zdravotnictva - pozn. prekl.) teraz odhaduje, že jedno dieťa zo 110 je postihnuté autizmom, čo je 40% nárast oproti stavu spred pár rokov.

       "Prudký nárast autizmu nemožno vysvetliť samotnými zmenami v diagnostike a povedomí o autizme," povedala Sallie Bernard, predsedníčka SafeMinds. "Musíme sa pozrieť na to, čomu sú vystavované bábätká a tehotné ženy, čo spôsobilo túto epidémiu a prijať okamžité opatrenia na ochranu našich detí pred týmito nebezpečnými látkami."   
       V prvej štúdii výskumníci z University of Pittsburgh a z Thoughtful House (dom plný myšlienok) v Austine (Texas) porovnávali dve skupiny mláďat makakov (opíc). Jedna skupina opíc bola neočkovaná, zatiaľčo druhá skupina dostala očkovacie látky podľa očkovacieho kalendára z roku 1990, z ktorých väčšina obsahovala ortuť. Malé makaky boli použité kvôli ich podobnosti s ľudskými bábätkami. Makaky vykazujú 93,5%-nú zhodu DNA s ľudskou DNA.

       Kontrastné výsledky boli pozoruhodné. Očkované opice vykazovali zvýšený rast mozgu, čo podľa autorov štúdie mohlo byť spôsobené neschopnosťou ohraničiť neuróny. Väčšia hlava je poznávacím znamením ľudských detí, u ktorých sa neskôr vyvinie autizmus. Očkované opice tiež vykazovali iný stupeň zrelosti amygdaly (časti mozgu) oproti neočkovaným opiciam. Dysfunkcia amygdaly je už dlho spájaná s autizmom. Amygdala je zodpovedná za emócie, pamäť a učenie sa. Jedinci s autizmom často zápasia v týchto oblastiach.

       V druhej štúdii dvaja vedci z University of Northern Iowa urobili kritický posudok výskumu, ktorý sa používa na vyvrátenie spojitosti medzi autizmom a ťažkými kovmi, obzvlášť ortuťou. Našli v niekoľkých štúdiách štatistické chyby, takže nová analýza údajov ukázala vyššiu prítomnosť kovov u autistických detí než u ostatných. Autori spočítali, že 43 z 58 vedeckých správ poukazuje na určitú spojitosť medzi ťažkými kovmi a autizmom, zataľčo 13 štúdií ju popiera. Vyvodili záver, že aj keď otázka zostáva otvorená, "váha dôkazov svedči v prospech spojitosti".

       SafeMinds vyzýva vládu USA na schválenie zákona, ktorý by zakázal použitie ortuti v očkovacích látkach, ako to už urobilo mnoho štátov, na základe týchto dvoch nových významných článkov a pribúdajúcej vedeckej literatúre spochybňujúcej bezpečnosť očkovacieho kalendára pre malé deti a dávok ťažkých kovov (vrátane ortuti), ktorým sú vystavené. Drvivá väčšina vakcín proti chrípke obsahuje ortuť. SafeMinds tiež žiada Kongres (= parlament v USA - pozn. prekl.) o schválenie zákona o bezpečných chemikáliách, aby bolo zastavené použitie nebezpečných chemických látok (ako je napr. ortuť a jej zlúčeniny) v liečivách, pokým chýba dôkaz ich bezpečnosti.

       "Zatiaľčo čakáme na konanie vlády, verejnosť môže prijať opatrenia na obmedzenie vystavenia sa toxickým látkam, ktoré môžu ovplyvniť vývoj plodu a bábätka smerom k vývojovým poruchám ako je autizmus," povedala Sallie Bernard. "Verejnosť môže odmietnuť očkovacie látky obsahujúce ortuť, môže robiť zmeny v očkovacom kalendári svojich detí, a môže vytvoriť domovy, ktoré budú v širokej miere bez ortuti."
       Koalícia SafeMinds (= Sensible Action For Ending Mercury‐Induced Neurological DisorderS = Citlivá akcia za ukončenie ortuťou spôsobených neurologických porúch; skratka SafeMinds po slovensky znamená Bezpečné mysle - pozn. prekl.) je neziskovou organizáciou založenou na výskum a zvýšenie povedomia o rizikách vystavenia bábätiek a detí ortuti z liečiv, vrátane thimerosalu z očkovacích látok. Ďalšie informácie o SafeMinds a škodlivých účinkoch vystavenia sa ortuti možno nájsť na http://www.safeminds.org.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com