Nezodpovedané otázky o bezpečnosti očkovania bábätiek

11.09.2011 21:07

Gesund bis der Arzt kommt - 19.VIII.2011Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "RKI bitte melden: offene Fragen zur Sicherheit der Babyimpfungen"
       z nemčiny preložila Veronika Figuli a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo
.

 

       Dostala sa ku mne správa od Dr. Martina Schlauda a jeho kolegov z výskumného ústavu Roberta Kocha (Robert Koch Institut = RKI):

"Vážený pán Ehgartner,

       na Vaše otázky z 14.VI.2011 a 27.VII.2011, týkajúce sa štúdie TOKEN, sme práve veľmi podrobne odpovedali. Krátko po obdržaní druhej odpovede ste nám v rámci dvoch po sebe nasledujúcich dní poslal ďalšie tri e-maily na rovnakú tému. Prosíme o pochopenie, že teraz už nemôžeme zodpovedať žiadne ďalšie podrobné otázky.

       Všetky informácie k štúdii TOKEN i všetky vyhodnotenia jej výsledkov sú obsiahnuté v rozsiahlej záverečnej správe, ktorá je od februára zverejnená a je vám k dispozícii.

       S priateľským pozdravom

poverený

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Schlaud
vedúci odboru "Zdravie detí a mladistvých, Koncepty prevencie"
Oddelenie epidemológie a zdravotných hlásení
Výskumný ústav Roberta Kocha
poštový priečinok 65 02 61
13302 Berlin
Tel. 030/18-754-3437
Fax: 030/1810-754-3437
E-Mail: m.schlaud@rki.de
Výskumný ústav Roberta Kocha je spolkovým výskumným ústavom v pôsobnosti Spolkového ministerstva zdravotníctva

       Na to som mu odpovedal:

"Veľavážený pán Dr. Schlaud,

       ďakujem za doterajšie odpovede a ospravedlňujem sa, že som Vám napísal ešte ďalšie 3 e-maily. Z metodiky vašej štúdie však vyvstali  dodatočné otázky, ktoré mi Vašimi predchádzajúcimi odpoveďami rozhodne neboli objasnené. Na svojom blogu mám k vašej práci napísaný príspevok, v ktorom mám aj vaše odpovede.

       Vo výsledku naďalej trvám na mojej kritike:

 • Výsledky štúdie TOKEN ste tendenčne upravili, vždy v snahe ospravedlniť status quo a na súčasnej očkovacej praxi nič nespochybniť.
 • Nejavíte ani štipku sebakritiky ohľadne financovania tejto štúdie výrobcami vakcín
 • V zhrnutí štúdie na vašej internetovej stránke uvádzate štatisticky nevýznamné výsledky, ktoré Vám zapadajú do Vašej ideológie, bez toho, aby ste oznámili, že tieto výsledky neboli štatisticky významné.
 • Iné výsledky štúdie (tentokrát štatisticky významné) ste naproti tomu v zhrnutí zatajili, keďže tieto výsledky spochybňujú bezpečnosť očkovania bábätiek.
 • V procese vyhodnocovania ste niektorým údajom priradili váhy, takže úmrtia v blízkej časovej následnosti po očkovaní mali menšiu váhu než úmrtia, ktoré nastali v dlhšom časovom odstupe po očkovaní. Iba vďaka tomuto opatreniu sa vám podarilo z dôležitých výsledkov urobiť (akože) nevýznamné. O takýchto výsledkoch ste potom v zhrnutí na vašej stránke informovali bez zmienky o tom, že ste k týmto výsledkom dospeli pridelením váh.
 • Hoci sa vo vašej práci objavili početné varovné výsledky ohľadne bezpečnosti očkovania bábätiek, nezmienili ste sa, že chcete tieto otázky v následných štúdiách podrobne preskúmať.
 • Vo Vašich odpovediach sa Vám nepodarilo vysvetliť, prečo ste štúdiu TOKEN vôbec vypracovali, keď ste dopredu vedeli, že nebude možné spojiť údaje všetkých zomretých detí s dátumami ich očkovaní, ale že na to budete potrebovať povolenie a spoluprácu rodičov detí.
 • Vo vašich e-mailoch ste vysvetlili, že by ste si prial mať ústredný register očkovaní i úmrtí, nijak ste však nepopísal, čo pre prijatie týchto opatrení ste podnikol alebo podniknúť chcete.
   

       Aj keď ste mi dal najavo, že k tejto veci mi už nebudete odpovedať, rád by som sa Vás však ešte otvorene opýtal tieto tri otázky:

 1. Váš zamestnávateľ (RKI), resp. pod Váš výskumný ústav spadajúca Stála komisia pre očkovanie (STändige ImpfKOmission = STIKO = obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) - pozn. red.) odporúča očkovanie. Keď ste teraz Vy osobne bol poverený preskúmať, či tieto odporúčania môžu spôsobiť poškodenia zdravia alebo dokonca úmrtia predtým zdravých bábätiek, nespočíva v tom už od začiatku obrovský konflikt záujmov?
         (Pozn. red.: to je asi ako keby bol náš Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) poverený preskúmať, či očkovania, odporúčané pod ÚVZ SR spadajúcou PSPI, môžu spôsobiť poškodenia zdravia a úmrtia predtým zdravých bábätiek.)
 2. Nebolo by poctivejšie zveriť prípravu a vypracovanie tejto štúdie nejakému nezávislému a nepredpojatému vedeckému výskumnému ústavu?
 3. Máte v úmysle zaviesť ústredný register očkovaní a úmrtí a túto štúdiu potom - bez "potreby" následného priraďovania váh a ďalších štatistických "vylepšení" - zopakovať a tým zodpovedať otázku bezpečnosti očkovania bábätiek skutočne objektívne a s dostatočnou výpovednou hodnotou?
   

S priateľským pozdravom
Bert Ehgartner

 

Viď tiež články:

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu a grafická úprava) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com