Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

23.01.2011 14:42

       Vážený pán minister zdravotníctva!

 

       My, dolupodpísaní občania SR, týmto navrhujeme, aby na základe zisteného konfliktu záujmov boli vymenení členovia Pracovnej skupiny pre imunizáciu, a to prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. ako aj MUDr. Ingrid Urbančíková.

       Odôvodnenie: Definícia konfliktu záujmov (http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest): "Konflikt záujmov nastáva, keď je jedinec alebo organizácia zapojený/á do viacerých záujmov, pričom jeden z nich BY MOHOL skorumpovať motiváciu pre čin v prospech iného záujmu. ... Prítomnosť konfliktu záujmov nezávisí od toho, či je skutočne zneužívaný. Preto možno konflikt záujmov odhaliť a dobrovoľne zneškodniť pred tým, ako nastane akákoľvek korupcia."

       Spomínaní dvaja členovia PSPI v zmysle tejto definície majú konflikt záujmov, a to od začiatku ich pôsobenia pre stránku Sprievodca očkovaním ako autori a odborní konzultanti článkov. Sprievodca očkovaním je projekt farmaceutickej firmy Pfizer a Pfizer je výrobcom vakcín Prevenar a Prevenar 13. Prof. Dluholucký pre Transparency International potvrdil aj to, že pre fy Pfizer pracuje za riadne zdanený honorár: http://www.transparency.sk/pozor-na-skryte-konflikty-zaujmov-lekarov/

       Očkovanie proti pneumokokom bolo zaradené do povinného plošného očkovania za pôsobenia týchto dvoch menovaných členov PSPI, a to práve vakcínou Prevenar, výrobkom fy Pfizer.

       Na túto skutočnosť, že dvaja členovia PSPI majú konflikt záujmov, upozorňuje aj riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš: http://ekonomika.sme.sk/c/5720898/povolovanie-liekov-sa-zmeni-zakonom.html

       Na základe doplňujúceho stanoviska k našej Žiadosti o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu, kde nám bolo prisľúbené, že v prípade zisteného konfliktu záujmov budú predmetní členovia PSPI nahradení, vám navrhujeme, aby ste vo veci konali a členov so zisteným konfliktom záujmov (prinajmenšom teda prof. Dluholuckého a MUDr. Urbančíkovú) nahradili.

 

       Za konštruktívny prístup k nášmu návrhu vopred ďakujú

Eva JUHÁROVÁ
Ing. Marián FILLO
Iveta PETRÁŠOVÁ
Róbert HORVÁTH
Ing. Ladislav JUHÁR
Zuzana BÖHMEOVÁ
Mgr. Marek LICHTNER

 


 

Súvisiace články:

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com