Najčítanejšie články v srpni/auguste 2017

29.09.2017 14:26
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 4. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 5. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 6. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 7. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 8. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 9. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy49. Príbeh Alessandry ● Príbeh Hilary
 10. Čo možno neviete o očkovaní46. časť (Vitalita 4/2017)
 11. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 12. Mýty a fakty o očkovaní psov
 13. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 14. Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. zo stredy 12.VII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z piatka 23.VI.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina
 15. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 16. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 17. Kde sú aké očkovania povinné
 18. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 19. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 20. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy50. Prírodná a prirodzená starostlivosť o deti
 21. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 22. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 23. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku
 24. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 25. Autizmus po očkovaní MMR
 26. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 27. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 29. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy51. Chiropraxia a zdravotná starostlivosť
 30. Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com