Najčítanejšie články v sečeni/januári 2018

10.02.2018 14:15
 1. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 2. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 3. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 4. Podrobné informácie o prípade tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017 — DOPLNENÉ
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 7. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 8. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde: nekontrolovaný pokus na ľuďoch
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 11. Pár poznámok k prípadu tetanu v okrese Michalovce na jeseň 2017
 12. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 13. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Čo možno neviete o očkovaní50. a 51. časť (Vitalita 11 a 12/2017)
 16. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 17. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 18. Autizmus po očkovaní MMR
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 21. Obsah seriálu článkov MUDr. Ludmily Elekovej v časopise Meduňka
 22. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 23. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix) — 2x DOPLNENÉ
 24. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 25. Meningokoky a očkovanie proti nim — DOPLNENÉ
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. Dokumentárny film „Vpichovanie hliníka“ („Injecting Aluminum“) o niektorých rizikách hliníka vo vakcínach / 90 minút / 2017 / slovenské titulky
 28. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 29. Kde sú aké očkovania povinné — 12x AKTUALIZOVANÉ
 30. Uznesenie Okresného súdu Žilina o náhrade trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalovaným Ing. Mariánom Fillom žalobcovi prof. MUDr. Vladimírovi Oleárovi CSc. vo výške 340,36 €

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com