Najčítanejšie články v ľuteni/februári 2018

02.03.2018 19:58
 1. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 2. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 5. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 6. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?1. časť
 7. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 8. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 1. časť / 2 hodiny / 2017 / slovenské titulky
 9. Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“0. Úvod
 10. Proč se NEočkovat proti chřipce
 11. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 12. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 13. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 14. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére — bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 15. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 16. Autizmus po očkovaní MMR
 17. Zápaly, opuchy a nábeh na rakovinu z očkovania proti chrípke
 18. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 19. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 22. Velká cholesterolová lež (Meduňka 5/2013)
 23. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 24. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 25. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 26. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 27. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?2. časť
 28. Mýty a fakty o očkovaní psov
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 30. Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy60. Bezpečnosť a účinnosť očkovania: Lekárske štúdie, ktoré spochybňujú bezpečnosť a účinnosť očkovania (a očkovačov)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com