Najčítanejšie články v ľuteni/februári 2017

29.09.2017 11:26
 1. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 2. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 3. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 4. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 7. Očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní (Ad: „Kotlebovci v logike očkovania a prečo deti patria do blata“)
 8. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 9. Kde sú aké očkovania povinné
 10. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 11. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí2. časť
 12. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 13. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 14. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 15. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 16. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 17. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí3. časť
 18. Povinné očkovanie za Slovenského štátu — pod hrozbou pokuty až väzenia!
 19. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 20. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 21. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 22. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 23. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 24. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 25. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí7. časť
 27. Spoveď detskej lekárky, ktorá dostala od RÚVZ Levice pokutu 7.000 € za to, že poctivo dodržiavala platné zákony Slovenskej republiky
 28. Autizmus po očkovaní MMR
 29. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí6. časť
 30. 5 rokov povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com