Najčítanejšie články v lipni/júni 2017

29.09.2017 13:46
 1. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 3. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 4. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 5. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 6. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 7. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 8. Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
 9. Čo možno neviete o očkovaní19. časť (Vitalita 4/2013)
 10. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 11. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 12. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 13. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 14. Kde sú aké očkovania povinné
 15. Mýty a fakty o očkovaní psov
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 17. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 18. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 19. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 20. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 23. Gény NIE SÚ hlavnou príčinou autizmu
 24. Čo možno neviete o očkovaní12. časť (Vitalita 8/2012)
 25. Autizmus po očkovaní MMR
 26. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 27. Vysoké horúčky po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde, ochrnutie po MMR vakcíne
 28. O priebehu kliešťovej encefalitídy u detí
 29. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 30. Plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom sa nám draho nevypláca, vyplýva z údajov VšZP

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com