Najčítanejšie články v januári 2011

01.02.2011 07:22
 1. 10 dobrých dôvodov pre odmietnutie očkovania
 2. MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk: Nezmohla sa na žiadny vecný argument, len na samé osobné výpady
 3. Očkovacie ohliadnutie sa za rokom 2010
 4. Kde sú aké očkovania povinné
 5. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 6. Očkovanie proti pneumokokom - BOMBA kšeft!
 7. Sprievodca očkovaním: Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi... a namiesto odpovede dostanete osobné výpady, zahmlievanie a uhýbanie pôvodnej otázke
 8. Prečo India zastavila očkovanie proti HPV?
 9. Ako detoxikovať od hliníka?
 10. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 11. Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 12. Generalizovaný ekzém a alergia na mlieko po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 13. Ad: MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk
 14. Gardasil/Silgard - pravda sa ukrýva v sérii podvodov
 15. Slovenské úrady zrejme vôbec netušia, aké ekonomické škody spôsobuje očkovanie proti tuberkulóze, keďže to vôbec nesledujú
 16. Zápal stredného ucha po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 17. Bill Gates: Mobilná zdravotná technológia pomôže zachrániť životy, zabráni preľudňovaniu
 18. Na ÚVZ SR konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov
 19. Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
 20. Nová masívna mediálna kampaň proti Dr. Andrewovi Wakefieldovi
 21. II. slovenský vakcinologický kongres 13.-15.I.2011 na Štrbskom Plese - Príhovor
 22. Dve tretiny prípadov čierneho kašľa sú proti čiernemu kašľu očkované osoby
 23. Nečakané vážne problémy po očkovaní proti kliešťovej encefalitíde
 24. Matka obete Gardasilu sa stáva aktivistkou v oblasti zdravia
 25. Hovorme o vakcinácii verejne a otvorene
 26. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach
 27. Ako na RÚVZ - časť 1.
 28. Cukrovka z očkovania proti tetanu, záškrtu a detskej obrne
 29. Ad: Očkování je právem dítěte
 30. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2018
(2 dospelí + 3 deti):

611,82 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com