Najčítanejšie články v brezni/marci 2018

05.04.2018 11:33
 1. Totálny očkovací teror v Maďarsku: násilné očkovanie pod hlavňami strelných zbraní
 2. Velká cholesterolová lež (Meduňka 5/2013)
 3. Čo možno neviete o očkovaní52. časť: „Úmrtia po hexavakcíne“ (Vitalita 2/2018)
 4. Otázky a odpovede k (ne)očkovaniu na Slovensku
 5. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 8. Výhražné listy, ktoré maďarský Colný a daňový úrad rozosiela neočkujúcim rodičom
 9. Očkovanie — mravná povinnosť?
 10. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 11. Žilinské (ne)očkovacie derby: MUDr. Štefan ZELNÍK PhD. & prof. MUDr. Vladimír OLEÁR CSc. vs. Ing. Marián FILLO
 12. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 13. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 14. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 2. časť / 93 minút / 2017 / slovenské titulky
 15. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 16. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 17. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?3. časť
 18. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 1. časť / 2 hodiny / 2017 / slovenské titulky
 19. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 20. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Důležitost horečky při infekcích
 23. Autizmus po očkovaní MMR
 24. Kde sú aké očkovania povinné
 25. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí6. časť — DOPLNENÉ
 28. Žaloba o ochranu osobnosti žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. voči žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi
 29. Proč se NEočkovat proti chřipce
 30. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com