Najčítanejšie články v brezni/marci 2017

29.09.2017 12:23
 1. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 2. Z dejín povinného očkovania na Slovensku
 3. K práve prebiehajúcej mediálnej hystérii okolo osýpok v Rumunsku a Maďarsku
 4. Když dítě nejí… (Meduňka 8/2014)
 5. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 6. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 7. Kde sú aké očkovania povinné
 8. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 9. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 10. Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)
 11. Relácia „Ako urobiť z osýpkového komára somára?“ (prípadová štúdia „fake news“ na TV Markíza) / Slobodný vysielač / 20.III.2017
 12. Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej
 13. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 14. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 15. Dokumentárny film „Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / slovenské titulky
 16. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy
 17. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 18. MUDr. Ludmila Eleková: „Proč na mě útočí?“
 19. Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013)
 20. Čo možno neviete o očkovaní13. časť (Vitalita 9/2012)
 21. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 22. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 23. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 24. Autizmus po očkovaní MMR
 25. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 26. Osýpky: neúčinnosť a nežiaduce účinky očkovania, výhody prirodzeného prekonania choroby
 27. Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania
 28. Rotavírusy a očkovanie proti nim
 29. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 30. Mýty a fakty o očkovaní psov

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com