MMR vakcína spôsobuje poškodenia mozgu, ale vraj nie "autistického druhu"

03.09.2010 21:02

Age of Autism - 2.IX.2010 - Jonathan Bradford Handley

 

       Pôvodný článok "The MMR Causes Brain Damage, Just Not of the Autism Kind"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Často myslím na to, ako budú ľudia v budúcnosti posudzovať tento časový okamih - čas tesne pred tým, ako sa spustila lavína tohto klamstva o autizme, - a sústavne ma ubíja, ako zvláštne hlúpe a priehľadné sú niektoré z argumentov druhej strany, keď sa vynesú na denné svetlo.

       Jednoduchý príklad: pozrite sa na popieračov epidémie, z ktorých mnohí sú stále v aktívnej službe, snažiac sa podstrčiť myšlienku, že "autizmus bol vždy s nami" každému, kto načúva. Je jedno, koľkokrát bolo toto absurdné stanovisko s použitím presvedčivých údajov vyvrátené, oni jednoducho ďalej hovoria takéto nezmysly. Tu je Michael Merzenich, Ph.D., neurológ z University of California v San Franciscu:

"Neskutočne ma vytáča, keď ľudia stále spochybňujú, či rastie výskyt autizmu. Myslím, že je tu množstvo dôkazov zvýšeného výskytu autizmu. Z toho je nad Slnko jasnejšie, že určité veci v životnom prostredí prispievajú k úrovni výskytu. Ale ľudia stále protirečia."

       Ďalší jednoduchý prípad sa týka autizmu a úlohy životného prostredia v jeho zapríčinení. Opäť s použitím najnepresvedčivejšieho výkladu dostupných údajov sú tu "odborníci", ktorí chcú tvrdiť, že príčina autizmu je čisto genetická, aj keď dokonca aj náš Senát (horná komora parlamentu USA - pozn. prekl.) hostil vypočúvanie, z ktorého bolo úplne jasné, že vedci prešli k hľadaniu príčin autizmu v prostredí, nie v génoch. Z nedávneho článku v Huffington Post:

"Dr. Isaac Pessah, riaditeľ Strediska pre zdravie životného prostredia detí (Center for Children's Environmental Health) na University of California v Davise, svedčil minulý týždeň pred Senátom, že mnohé z molekulárnych a bunkových sústav spájaných s autizmom sú tie isté, ktoré zasahujú chemikálie z životného prostredia, ktoré sú vážnym ohrozením ľudského zdravia kvôli ich rozšírenému používaniu. Hovoril o veľmi vážnej potrebe rozpoznať, ktoré chemikálie v životnom prostredí ovplyvňujú tie isté biologické prvky, ktoré sú ovplyvnené pri autizme. Dr. Pessah povedal, že obmedzenie vystavenia detí týmto chemikáliám je jedinou cestou, ako zmenšiť riziko alebo zabrániť autizmu u náchylných jedincov."

       Áno, zo všetkej hlúposti popierači zotrvávajú pri svojich chatrných a trápnych argumentoch v diskusii o poškodeniach zdravia očkovaním. Ako už teraz všetci vieme, Robert, syn Jackie Fletcherovej, zažil záblesk spravodlivosti po tom, čo jej sizyfovská úloha konečne dospela k vyvrcholeniu. Tlieskame Jackie, jej manželovi a ich synovi, a dúfame, že to vo Veľkej Británii spustí vlnu, vďaka ktorej mnoho ďalších ľudí dospeje k spravodlivému odškodneniu.

       Keď už sme pri tom, Jackie Fletcherová musela bojovať 15 rokov, aby dokázala, že jej syn pol poškodený MMR vakcínou, tou prekliatou MMR-kou, ktorej príbalový leták hovorí, že možným vedľajším účinkom je poškodenie mozgu! Príbalový leták jednej z MMR vakcín od firmy Merck píše o nasledujúcich nežiadúcich účinkoch:

"encefalitída, encefalopatia, osýpkami spôsobená encefalitída, subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE), Guillain-Barrého syndróm, febrilné kŕče, afebrilné kŕče a záchvaty, ataxia, polyneuritída, polyneuropatia, ochrnutie očného svalstva, parestézia"

       Aby sme si vyjasnili vyššie uvedený zoznam, tu sú 2 definície vytiahnuté z internetu:

  • Encefalitída je akútny zápal mozgu. Príznakmi sú bolesti hlavy, horúčky, kŕče, ospalosť a únava. Vážnejšími príznakmi sú: záchvaty kŕčov, trieška, halucinácie a problémy s pamäťou.
  • Encefalopatia doslova znamená poruchu alebo chorobu mozgu. V súčasnosti sa encefalopatiou nemyslí jedno ochorenie, ale skôr syndróm dysfunkcie celého mozgu. Tento syndróm môže byť spôsobený mnohými rozličnými chorobami.
     

       Zopakujem: Fletcherovci bojovali 15 rokov za odškodnenie ich syna za nežiadúci účinok, ktorý uvádza príbalový leták MMR vakcíny ako možné riziko. Boh nás ochraňuj od posudzovania budúcimi pokoleniami!

       Čo z nás však robí najhlúpejšími z hlúpych, o čom budú budúce pokolenia dlho teoretizovať, je, že čo sme si do čerta my ľudia mysleli, keď sme dovolili ľuďom hovoriť niečo ako (parafrázujem):

"V poriadku, dobre. MMR môže spôsobiť poškodenie mozgu u niektorých k tomu náchylných detí, to je síce pravda. Ale nespôsobuje autizmus. Vôbec."

       Prečo? Ako? Kto? Čo do čerta? Tento svet, alebo prinajmenšom nejakí ľudia úplne zošaleli.

       Myslím, že by sme mali začať od začiatku. Máte autistické dieťa? Ak áno, myslíte, že má zdravý mozog? Mozog, ktorý v mnohých prípadoch nevie tvoriť slová, zložitejšie myšlienky, nie je schopný života v spoločenstve, a mnohých ďalších vecí? Práve som popísal nejaký rys Vášho dieťaťa?

       Popisuje Vaše dieťa táto vyššie uvedená definícia encefalopatie: "syndróm celkovej dysfunkcie mozgu"?

       Myslím, že môžme nabrať trochu odvahy. Šialené tvrdenia, nelogické výroky, že autizmus tu bol vždy, že má genetický pôvod, všetky zanedlho skončia. Dokonca aj MMR vakcína, za ktorou stoja miliardy dolárov, v určitom bode prehrá. Klamári budú odhalení, pravda bude vyslovená ešte jasnejšie. Robert Fletcher, milióny iných detí, státisíce rodín, nie je možné jednoducho skrývať pravdu, keď bolo tak veľa životov zničených, a mnoho z nás s tým bude bojovať až do smrti.

       MMR vakcína spôsobuje poškodenie mozgu niektorých detí. Niekedy sa to prejavuje čímsi, čo nazývame autizmom. Ako mi povedal Jim Moody: nie je otázkou "či?", ale "koľko?".

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com