Kyselina chlórovodíková

13.01.2016 21:19
Sumárny vzorec: HCl
Schéma molekuly: Schéma molekuly kyseliny chlórovodíkovej
CAS číslo: 7647-01-0
Ako vyzerá: bezfarebná, číra tekutina
LC50: akútne 4.701 ppm / 0,5 hod. (potkan)
(ako plyn — chlórovodík)

 

Všeobecné informácie

    Kyselina chlórovodíková (tiež kyselina soľná) je číry, bezfarebný, dráždivý roztok chlórovodíka. Je vysoko leptavá, silná kyselina. Vyskytuje sa ako tráviaca šťava v žalúdku. Má veľké využitie v priemysle.

    V chemickom priemysle sa používa pri výrobe vinylchloridu pre PVC plasty, metylén-di-fenyl-di-izo-kyanátu alebo toluén-di-izo-kyanátu pre polyuretán. Používa sa aj v čistiacich prostriedkoch, pri výrobe želatíny a iných prídavných látok do jedla, pri odhrdzovaní a pri spracovaní kože. Používa sa tiež na úpravu kyslosti (pH) vodných roztokov.

    Vyrába sa rozpúšťaním chlórovodíka vo vode, v koncentráciách až do 38%.

 

Bezpečnosť

    Kyselina chlórovodíková je veľmi nebezpečná pri styku s pokožkou (leptavá, dráždivá, prenikavá), s očami (leptavá, dráždivá) i pri požití. Je tiež mierne nebezpečná pri vdýchnutí výparov. Môže spôsobiť poškodenie bunkového tkaniva obzvlášť na slizniciach očí, úst a dýchacej sústavy.

    Styk s pokožkou spôsobuje popáleniny. Vdýchnutie spôsobuje závažné podráždenie dýchacej sústavy, prejavujúce sa kašlaním, dusením sa a dýchavičnosťou. Závažné vystavenie sa vplyvu kyseliny chlórovodíkovej môže spôsobiť smrť. Zápal oka sa prejavuje sčervenaním, slzením a svrbením. Zápal pokožky sa prejavuje svrbením, šupinatením, sčervenaním, prípadne aj pľuzgiermi.

    Karcinogénne (rakovinotvorné) účinky: niektoré štúdie vykázali zvýšené riziko rakoviny pľúc a hrtana u pracovníkov, vystavených chlórovodíku, iná štúdia zvýšené riziko malobunkových karcinómov. Iné štúdie nenašli súvislosť medzi kyselinou chlórovodíkovou a rakovinou. Dostupné údaje nie sú dostatočné na to, aby potvrdili rakovinotvornosť kyseliny chlórovodíkovej.

    Mutagénne účinky (zmeny v DNA): v samostatných štúdiách vyvolala mutácie a štruktúrne zmeny chromozómov v bunkách cicavcov, ako i štruktúrne zmeny v bunkách hmyzu a rastlín. Nevyvolala však mutácie u baktérií.

    Teratogénne účinky (poškodenia plodu tehotných žien) a vývinová toxicita neboli doposiaľ zistené.

    Kyselina chlórovodíková môže byť jedovatá pre obličky, pečeň, sliznice, horné dýchacie cesty, pokožku, oči, obehovú sústavu a zuby. Opakované alebo dlhodobé vystavenie sa tejto látke môže spôsobiť poškodenie vystavených orgánov, chronické podráždenie očí, závažné podráždenie pokožky, podráždenie dýchacej sústavy, vedúce k častým nákazám priedušiek.

    Po styku s kyselinou chlórovodíkovou je potrebné postihnuté miesto omývať veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. V prípade vdýchnutia treba postihnutú osobu dostať čo najskôr na čerstvý vzduch a môže byť potrebné umelé dýchanie a okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci. Dýchanie z úst do úst môže byť nebezpečné pre poskytovateľa pomoci.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracoval:

  • Ing. Marián Fillo

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com