Kde sú aké očkovania povinné - 12x AKTUALIZOVANÉ

16.01.2015 15:48

       Aktualizácie:

 • Tento článok bol pôvodne vydaný 20.VI.2010 o 017.
 • Medzitým však od 1.XI.2010 zrušili povinné očkovanie proti TBC v Česku, čo sme zohľadnili v aktualizácii z 12.XII.2010 o 2149.
 • Následne sme 12.I.2011 o 025 doplnili informáciu o Taliansku.
 • 6.II.2011 o 1900 sme doplnili do tabuľky Nórsko.
 • 30.IV.2011 o 2225 sme doplnili do tabuľky Veľkú Britániu.
 • 30.XII.2011 o 2315 sme zmazali povinné očkovanie proti tuberkulóze na Slovensku, keďže od 1.I.2012 už nie je povinné.
 • 27.II.2012 o 2135 sme opravili údaje o Taliansku a doplnili odkaz na stránku talianskej vlády o povinnom očkovaní.
 • 1.III.2012 o 1238 sme doplnili do tabuľky Japonsko.
 • 1.III.2012 o 2155 sme doplnili do tabuľky Chorvátsko.
 • 12.VI.2012 o 500 sme aktualizovali tabuľku podľa http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg a v rámci toho doplnili Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Island, Litvu, Maltu a Rumunsko.
 • 4.XI.2014 o 2047 sme do tabuľky doplnili Turecko.
 • 6.XI.2014 o 1056 sme doplnili odkazy na zdroje pre krajiny EÚ, Nórsko a Island
 • 16.I.2015 o 1548 sme doplnili k Maďarsku očkovanie proti pneumokokom, ktoré je tam povinné od 1.VII.2014

 

       Niektorí propagátori očkovania (ako napr. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.) s obľubou tvrdia že všade (možno s výnimkou Nemecka) je očkovanie povinné. Ako to je v skutočnosti, na to sa pozrel petičný výbor Petice za svobodnou volbu v očkování v Českej republike. Pôvodnú tabuľku, vypracovanú týmto petičným výborom sme následne niekoľkokrát doplnili a aktualizovali:

Krajina Počet Povinné očkovania
Slovensko 10/1/1 všetci: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR, pneumokoky
domovy sociálnej starostlivosti: chrípka
niektoré profesie: HepA
Austrália 0 žiadne
Belgicko 1/1 všetci: detská obrna
zdravotníci: HepB
Bulharsko 11 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR, pneumokoky
Cyprus 0 žiadne
Česko 9/2 všetci: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR
rizikové skupiny: nákazlivá žltačka typu A, pneumokoky
Dánsko 0 žiadne
Estónsko 0 žiadne
Fínsko 0 žiadne
Francúzsko 3/2 všetci: tetanus, záškrt, detská obrna
zdravotníci: TBC, HepB
Grécko 0[4] záškrt, tetanus, detská obrna, HepB
nejestvuje nijaká pokuta či iný postih pre odmietačov povinného očkovania
Holandsko 0 žiadne
Chorvátsko 10 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR
Írsko 0 žiadne
Island 0 žiadne
Japonsko 0 žiadne
Kanada 0 žiadne
Litva 0 žiadne
Lotyšsko 14 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR, ovčie kiahne, pneumokoky, rotavírusy, HPV
Luxemburg 0 žiadne
Maďarsko 11/1 všetci: TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR, pneumokoky
rizikové skupiny: HepA
Malta 3 záškrt, tetanus, detská obrna
Nemecko 0 žiadne
Nový Zéland 0 žiadne
Nórsko 0 žiadne
Poľsko 10/1 všetci: TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR
rizikové skupiny: pneumokoky
Portugalsko 0/2 všetci: žiadne
rizikové skupiny: záškrt, tetanus
Rakúsko 0 žiadne
Rumunsko 10 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR
Rusko 0 žiadne
Slovinsko 9 záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, HiB, MMR
Španielsko 0 žiadne
Švajčiarsko 0 žiadne
Švédsko 0 žiadne
Taliansko 4
0
a) tetanus, detská obrna, záškrt, HepB (okrem regiónu Veneto (Benátsko) všade)
b) žiadne (v regióne Veneto (Benátsko) pre deti narodené v r. 2008 a neskôr)
Turecko 0 žiadne
USA 0-16 závisí štát od štátu, pričom drvivá väčšina štátov USA umožňuje výhradu svedomia z náboženských dôvodov, možno teda povedať, že očkovanie v nich nie je povinné, i keď je vyžadované pre vstup do štátnych škôl
Veľká Británia 0 žiadne

TBC = tuberkulóza, HepA = nákazlivá žltačka (hepatitída) typu A, HepB = nákazlivá žltačka (hepatitída) typu B, HiB = Haemophilus influenzae typu B, MMR = osýpky, príušnice (mumps) a ružienka

 

       Ako je vidieť z tabuľky, až na USA (kde povinné očkovanie závisí štát od štátu a sú možné náboženské výnimky v 48 z 50 štátov USA) je len v štátoch východného bloku povinné očkovanie proti až 10 chorobám (v Česku od 1.XI.2010 len proti 9). Vo väčšine štátov Západnej Európy (či skôr európskych štátov bývalého "západného bloku", keďže Grécko (zemepisne vzaté) rozhodne do Západnej Európy nepatrí) je očkovanie úplne dobrovoľné a vo zvyšných je povinné len jedno (Belgicko), tri (Francúzsko) či štyri (Taliansko) očkovania. V Taliansku navyše sú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.

       V prípade, že sa Vám podarí nájsť internetové zdroje, ktoré dokladujú povinné očkovanie (prípadne úplnú dobrovoľnosť očkovania) v tej-ktorej krajine, dajte nám, prosím, vedieť, aby sme mohli jednak doplniť tabuľku (ak ide o krajiny tu neuvedené), jednak podložiť ju zdrojmi (najlepšie z oficiálnych štátnych stránok).

 


Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com