Hydrogenfosforečnan draselný

22.08.2011 10:09
Sumárny vzorec: K2HPO4
Schéma molekuly: Schéma molekuly hydrogenfosforečnanu draselného
CAS číslo: 7758-11-4
Ako vyzerá: biely navlhlý prášok
LD50: neznáma

 

Všeobecné informácie

       Hydrogenfosforečnan draselný  je biela, sypká, hygroskopická látka, dobre rozpustná vo vode. Používa sa ako hnojivo, prídavná látka do potravín na zabránenie koagulácie bielkovín (E 340), pufračné činidlo, zdroj fosforu a draslíka a v medicíne na rast baktérií.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Nebezpečný pri kontakte s očami (dráždivý), pri požití. Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý), pri vdýchnutí.

       Ako potravinové aditívum sa hydrogenfosforečnan draselný považuje za bezpečnú látku.

       Pri požití môže spôsobiť ľahké žalúdočné a črevné podráždenie spojené s nevoľnosťou a vracaním. Vdýchnutie drobných čiastočiek môže spôsobiť ľahké podráždenie dýchacieho ústrojenstva.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com