Formaldehyd / formalín

24.12.2011 20:19
Sumárny vzorec: CH2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly formaldehydu
CAS číslo: 50-00-0
Ako vyzerá: bezfarebný plyn
LD50: 100 mg/kg (potkan, orálne),
42 mg/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Formaldehyd (metanal) je najjednoduchší aldehyd. Je to bezfarebný, horľavý plyn s charakteristickým zápachom. Je prchavý a toxický (jedovatý) a pri izbovej teplote tvorí množstvo derivátov (napríklad trioxán). Pri rozpúšťaní vo vode tvorí metylénglykol.

       Formaldehyd sa prirodzene vyskytuje v prírode, aj vo vesmíre. Vzniká napríklad pri požiaroch, horení tabaku, vyskytuje sa vo výfukových plynoch aj v smogu.

       V živých organizmoch sa takmer nevyskytuje. Je hlavnou príčinou toxicity metanolu, ktorý sa v organizme metabolizuje na formaldehyd. V tele sa nehromadí, ďalej sa metabolizuje na kyselinu mravčiu.

       Má bohaté využitie v organickej syntéze. Používa sa aj ako konzervačné, fixačné, dezinfekčné a balzamovacie činidlo.

       Nakoľko sa používa(l) pri výrobe nábytku a v stavebných materiáloch, často znečisťuje vnútorné ovzdušie budov. Môže sa uvoľňovať z výrobkov z drevotriesky, preglejky, lepenky, farieb, lakov, podlahových krytín.

       Vo farmaceutickom priemysle sa používa na inaktiváciu produktov baktérií pre toxoidové vakcíny, ako aj na zneškodnenie vírusov a baktérií, ktoré by mohli počas výroby kontaminovať vakcíny.

       Približne 40% roztok formaldehydu sa nazýva formalín. Formalín často obsahuje metanol. Považuje sa za škodlivý a aj jeho výpary sú toxické.

 

Bezpečnosť

       Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia. Je vysoko toxický pri vdýchnutí, požití aj pri prechode pokožkou. Je karcinogénny a mutagénny, môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie. Formaldehyd je veľmi škodlivý pre sliznice, horné dýchacie cesty, oči a pokožku, môže poškodiť obličky.

       Pri vdychovaní môže spôsobiť podráždenie očí, slizníc, bolesti hlavy, pocit pálenia v hrdle ako aj zhoršenie prejavov astmy. Nedávne štúdie preukázali súvis medzi vystavením formaldehydu a rozvojom astmy v detstve. Formaldehyd rovnako poškodzuje ženský reprodukčný systém.
Pre väčšinu ľudí sú jeho účinky dočasné, no u časti populácie môže vyvolať alergiu. Až viac ako 10% ľudí naň môže byť citlivých a prudko reagovať na ľubovoľné množstvo.

       Pokusy na myšiach ukázali, že pri vdychovaní formaldehydu sa mení citlivosť imunitného systému a spôsobuje oxidačný stres a podráždenie. Iné pokusy na laboratórnych zvieratách ukázali, že zvieratá, ktoré vdychovali veľké množstvá formaldehydu častejšie ochoreli na rakovinu nosa a hrdla. Podobne je to aj u robotníkov pracujúcich v podnikoch spracúvajúcich drevotriesku.

       Pri požití môže spôsobiť veľké bolesti, vracanie a hnačku. Pri prechode do krvného obehu môže spôsobiť rovnaké prejavy ako vypitie veľkého množstva alkoholu.

       Vystavenie sa veľkému množstvu formaldehydu môže byť smrteľné. Formaldehyd sa v tele mení na kyselinu mravčiu, čo zvyšuje kyslosť krvi a zapríčiňuje zrýchlené, plytké dýchanie, hypotermiu, kómu a smrť. Po požití formaldehydu treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (korektúra a grafická úprava - približne 40 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com