Dr. Diane M. Harper: Hliník možno spôsobuje dlhodobé poškodenia zdravia

22.12.2012 08:30

Dirty Little Secret - 8.XI.2012 - prof. Dr. Diane M. Harper, Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "Diane M. Harper: „Es kann sein, dass von Aluminium ein Langzeitschaden ausgeht“"
       z nemčiny preložila Mgr. Katarína Kráľová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - Dr. Diane M. Harper       Americká profesorka medicíny Dr. Diane M. Harper (USA) sa zúčastnila vo vedúcej pozícii na schvaľovacích štúdiách oboch očkovacích látok proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus; vírus, ktorý má (okrem iného) podiel na vzniku rakoviny krčka maternice – pozn. red.) – Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard – pozn. red.) i Cervarix. Obzvlášť Gardasil – výrobok firmy Merck (na Slovensku vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme – pozn. red.) – sa stal kasovým trhákom po celom svete. Avšak od ich schválenia sa tieto očkovacie látky často objavujú na titulkách novín, keďže dovtedy zdravé dievčatá a ženy po očkovaní Cervarixom alebo Gardasilom ťažko ochorejú, či dokonca zomrú. Aktuálna analýza VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA – pozn. red.) ukazuje, že Gardasil v tej vekovej skupine, v ktorej sa najčastejšie očkuje proti HPV, môže byť zodpovedný za viac než polovicu ťažkých nežiaducich účinkov a trvalých poškodení zdravia u dievčat a mladých žien.

       V rozhovore s prof. Diane Harper som sa pýtal obzvlášť na jej odhad bezpečnosti týchto očkovacích látok, predovšetkým na adjuvanty (látky, posilňujúce imunitnú odpoveď), ktoré v oboch vakcínach obsahujú novodobé zlúčeniny hliníka.

 

Bert Ehgartner: Vieme dosť o účinkoch zlúčenín hliníka na imunitný systém? Aký je váš názor?

Dr. Diane Harper: Myslím si, že by sme tomu mali venovať našu pozornosť. Adjuvanty boli veľmi dlhý čas jednoducho prehliadané. Je pravda, že ľudia, ktorí pracujú s očkovacími látkami, nad adjuvantami dlho nepremýšľajú. Namiesto toho sa venujú radšej antigénom – čiže účinným látkam, ktoré sú v nich používané. Avšak pre vedcov je nesmierne dôležité klásť si otázky a nevyhýbať sa ani háklivým veciam, ktoré boli v minulosti považované za nedotknuteľné. Vieme, že sa stali zlé veci ľuďom, ktorí boli zaočkovaní. Nie vždy vieme, prečo sa také niečo vyskytne a možno je naozaj za to zodpovedný adjuvant s hliníkom. Je možné, že z hliníka, ktorý sa časom v tele hromadí, vznikajú dlhodobé poškodenia zdravia. Vieme, že tu je epidémia demencie a príbuzných chorôb, ktorými je postihnuté prvé pokolenie baby boomu, ktoré sa teraz dostáva do dôchodkového veku. Vieme, že toto pokolenie patrí k najviac očkovaným pokoleniam v dejinách ľudstva. Bolo by hlúpe, keby pred tým veda zavrela oči. Zaťaženie hliníkom zo všetkých zdrojov – vrátane hliníka z očkovania – by malo byť vyhodnotené. Musíme si klásť dôležité otázky a asi ich nebudeme vedieť zodpovedať na základe jednej štúdie. Bude treba celé pokolenie vedcov, ktorí budú musieť zbierať údaje, aby sa zmenila prax v medicíne. Ale ak s tým nikdy nezačneme, nikdy to nedosiahneme.

 

Bert Ehgartner: Úrady nepredpisujú toho času žiadne vlastné testy bezpečnosti pre ľudí týkajúce sa novodobých adjuvantov, obsahujúcich hliník. Nie je to vrcholne nedbanlivé?

Dr. Diane Harper: Samozrejme, úrady by si mali robiť starosti aj o bezpečnosť adjuvantov a nielen bez dôkazu predpokladať, že snáď nespôsobia žiadne škody.

 

Bert Ehgartner: Ešte raz späť k schvaľovacím štúdiám Gardasilu: Ako v očkovanej skupine, tak aj v kontrolnej skupine sa vyskytli u presne 2,3% účastníčok „nové choroby s potencionálne autoimunitným pozadím“. Tieto nežiaduce účinky mohli byť spôsobené hliníkom, ktorý dostali aj dievčatá z kontrolnej skupiny. Označili by ste to za dobrú štúdiu, keď sa takto maskujú vedľajšie účinky?

Dr. Diane Harper: Je pravda, že aj placebo-skupine bol vstreknutý adjuvant s obsahom hliníka. Nešlo o placebo so slanou vodou. Ak spôsobil hliníkový adjuvant tie 2,3% nežiaducich účinkov, tak by sme to skutočne videli v oboch skupinách. Niet dôkazu, že to bolo hliníkom, ani dôkazu, že to hliníkom nebolo. V skutočnosti nejestvuje štúdia, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom zaujímala o účinok hliníka. Mali sme ako placebo použiť slanú vodu.

 

Bert Ehgartner: Vy ste predsa bola prominentnou účastníčkou týchto štúdií. Prečo ste to nepožadovala?

Dr. Diane HarperNa design štúdie som nemala žiadny vplyv. To sa dohadovalo medzi farmaceutickou firmou Merck a úradmi pre kontrolu liečiv. Práve tieto úrady z USA i EÚ mali trvať na kontrole placebom so slanou vodou. Potom by sa tak aj stalo. V súčasnosti sa však úrady vôbec nestarajú o adjuvanty a chcú len vedieť, či antigény spôsobujú lokálne začervenania a opuchy.

 

Bert Ehgartner: Neboli to taktické dôvody, že by nevyznelo dobre v prospech očkovania, keby mali byť porovnané jeho účinky s účinkami neutrálneho vodného roztoku? Potom by bol asi rozdiel medzi nežiaducimi účinkami značne vyšší.

Dr. Diane HarperÁno. Veľa štúdií ukazuje, že injekcia s hliníkom spôsobuje o poznanie viac lokálnych nežiaducich účinkov než injekcia so slanou vodou.

 

Bert Ehgartner: Úrady teda pripustili falošné placebo, ktoré skrylo negatívne účinky adjuvantov. Konzumenti chcú ale vedieť, aké vedľajšie účinky má celé očkovanie, a nie len antigény.

Dr. Diane HarperTo je správne. Bolo by zaujímavé vedieť to. Ale nemáme žiadnu šancu sa to dozvedieť.

 

Bert Ehgartner: Myslíte si, že má Merck príliš úzke vzťahy s úradmi? Je tu príliš málo kontroly?

Dr. Diane Harper: Dr. Julie Gerberding bola niekdajšou riaditeľkou CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA – pozn. red.) a teraz je vedúcou divízie očkovacích látok firmy Merck. Merck vo všeobecnosti rád zamestnáva ľudí z vedúcich miest štátnych úradov.

 

Bert Ehgartner: V posledných rokoch ukazujú niektoré štúdie, obzvlášť štúdie dánskej výskumnej skupiny pod vedením Petra Aabyho zo Západnej Afriky, že očkovacie látky, obsahujúce hliník, môžu ohrozovať zdravie detí. Vieme toho dosť o takýchto účinkoch?

Dr. Diane Harper: Práca Petra Aabyho je nesmierne dôležitá! V súčasnosti nemáme dostatok dobre urobených štúdií, aby sme to mohli zodpovedať. Táto oblasť je ešte veľmi mladá a musíme povzbudiť sponzorov, aby umožnili dôkladný výskum na tomto poli. Musíme povzbudiť aj vlády a zdravotné poisťovne, aby podporovali takýto výskum. Jestvuje dostatok dôkazov o vážnych reakciách, pravdepodobne spôsobených hliníkom.

 

Bert Ehgartner: Úrady už dlhé roky odporúčajú očkovacie látky, ktoré obsahujú hliník ako pomocnú látku. Vy ste v tomto ohľade na jednej lodi s výrobcami vakcín a zožali by ste enormnú kritiku, keby vyšlo najavo, že hliník predstavuje nebezpečenstvo.

Dr. Diane Harper: To by sa stalo. Nedá sa však večne schovávať za tým, čo bolo a čo sa raz urobilo. Preto by mali byť odvážni a urobiť krok vpred – tieto otázky musíme čo najrýchlejšie zodpovedať a musíme sa pozrieť aj na staré očkovacie kalendáre a zistiť, čo z toho bolo dobré a čo zlé.

       Poznáte filmy o Harry Potterovi? Zdravotnícke úrady by sa nemali správať ako Dolores Umbridgeová s jej doktrínou: „Nespochybňuj moju autoritu, zostane to tak, ako to vždy bolo!“ Dúfam, že úrady majú chrbtovú kosť, aby venovali nepredpojatý pohľad tejto téme a spracovali všetky doteraz známe fakty. V každom prípade je treba povzbudzovateľov a ľudí, ktorí kladú otázky, aby sa pokolenie mladých vedcov rozhodlo ujať sa tejto úlohy a objasniť tieto otázky. Bude na to treba veľké odhodlanie – prijať túto výzvu a nebáť sa konfliktov, ktoré so sebou prinesie.

 

prof. Dr. Diane M. Harper

       je profesorkou medicíny a nositeľkou dvoch magisterských titulov – v oblasti verejného zdravotníctva a v oblasti prírodných vied. Je vedúcou výskumného oddelenia na Univerzite Kansas City v štáte Missouri (USA). Jedno z  ťažísk jej práce je v oblasti prevencie gynekologických rakovinových ochorení. Zaoberala sa HPV a jeho pôsobením na chorobné zmeny na krčku maternice. Od r. 1997 sa zúčastnila ako „vrchný výskumník“ („principle investigator“) na schvaľovacích štúdiách oboch očkovacích látok proti HPV – Gardasil i Cervarix. Výskumný team, ktorí Diane Harper viedla, skúmal okolo 3000 dievčat a žien ako účastníčok štúdie.

 

       Tento rozhovor bol zverejnený v aktuálnej knihe Berta Ehgartnera „Dirty Little Secret - Die Akte Aluminium“.

 


Zverejnenie tohto rozhovoru (korektúra prekladu + grafická úprava) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com