Chlorid vápenatý

14.01.2012 19:09
Sumárny vzorec: CaCl2
Schéma molekuly: Schéma molekuly chloridu vápenatého
CAS číslo: 10043-52-4
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 1 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Chlorid vápenatý je biela, jemne kryštalická až práškovitá látka. Je silne hygroskopický (pohlcuje vodu zo vzduchu), pričom tvorí di- , tetra- a hexahydráty. Dobre sa rozpúšťa vo vode, metanole a etanole, slabo v acetóne. Využíva sa ako vysúšacie činidlo, do chladiacej zmesi, na posyp vozoviek. V potravinárstve (E509) sa používa na úpravu pH, protispekavá a spevňujúca látka, do doplnkov stravy, ako elektrolyt v nápojoch pre športovcov.

       V lekárstve a farmácii sa používa v dialyzačných a infúznych roztokoch, na liečbu hypokalcémie, na uštipnutia hmyzom, otravu horčíkom, pri srdcovej resuscitácii.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Pôsobí mutagénne na telové bunky cicavcov, baktérie a kvasinky. Môže byť toxický pre krv a srdcovocievny systém. Dlhodobé alebo opakované vystavenie môže poškodiť cieľové orgány.

       Nebezpečný pri požití a vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivý. Prechádza pokožkou. Pri jeho rozpúšťaní sa uvoľňuje teplo, preto pri požití môže spôsobiť popáleniny. Požitie väčšieho množstva môže viesť k podráždeniu tráviacej sústavy.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com