Chlorid sodný

23.08.2011 10:58
Sumárny vzorec: NaCl
Schéma molekuly: Schéma molekuly chloridu sodného
CAS číslo: 7647-14-5
Ako vyzerá: bezfarebné číre kryštály resp.
biely kryštalický prášok
LD50: 1 g/kg (človek, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Chlorid sodný (soľ, halit) je biela kryštalická látka so slabým zápachom. Je zodpovedný v najväčšej miere za slanosť morí a oceánov. Je hlavnou zložkou kuchynskej soli, používa sa bežne ako korenie a konzervačné činidlo. Používa sa takmer vo všetkých odvetviach priemyslu: v potravinárstve, chemickom priemysle, pri výrobe papiera, farbív, detergentov, hydroxidu sodného, na vysúšanie.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Pôsobí mutagénne na telové bunky cicavcov, baktérie a kvasinky. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Pri požití vysokého množstva môže podráždiť žalúdok (zvracanie, nevoľnosť). Môže ovplyvniť správanie (svalové kŕče, ospalosť), zmyslové orgány, metabolizmus a srdcovocievny systém. Dráždivý pri kontakte s pokožkou a očami. Dlhodobá expozícia môže viesť k dehydratácii, preťaženiu vnútorných orgánov a kóme.

       Pri prechode placentou u ľudí nepriaznivo vplýva na reprodukčný systém (potraty, fetotoxicita). Vysoký príjem u tehotných žien môže spôsobiť preeklampsiu. U pokusných zvierat bolo pozorované poškodenie reprodukčného systému a vývin vrodených anomálií pri rôznych typoch podania.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com