Chlorid draselný

17.09.2011 08:56
Sumárny vzorec: KCl
Schéma molekuly: Schéma molekuly chloridu draselného
CAS číslo: 7447-40-7
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 2,6 g/kg (potkan, orálne),
0,142 g/kg (potkan, intravenózne)

 

Všeobecné informácie

       Chlorid draselný je bezfarebná kryštalická soľ bez zápachu, dobre rozpustná vo vode. V prírode sa vyskytuje v morskej vode, ako minerál sylvín a v karnalite a kainite. Využíva sa v medicíne, vede, na výrobu draselných hnojív, v potravinárstve ako náhrada soli bez sodíka, pri popravách smrtiacou injekciou (spôsobí zástavu srdca), ako injekcia do srdca plodu pri potratoch vo vyššom štádiu tehotenstva. V medicíne sa používa na liečbu nedostatku draslíka, na doplnenie elektrolytov.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Na telové bunky cicavcov má mutagénne účinky. Môže byť toxický pre krv a srdcovocievny systém. Dlhodobé alebo opakované vystavenie môže poškodiť cieľové orgány.

       Mierne nebezpečný pri požití a vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivý.

       Draslík je pre telo nevyhnutný. Bežne sa dopĺňa ústne, môže sa podávať aj vnútrožilovo. Vedľajšie účinky zahŕňajú tráviace ťažkosti ako nevoľnosť a vracanie, hnačku a krvácanie do tráviacej rúry. Predávkovanie môže viesť k pocitom strnulosti, mdlobám, bolestiam v hrudníku, poteniu, kŕčom, parastézii (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach ako tŕpnutie, necitlivosť, brnenie), fibrilácii, arytmii, skleróze, zástave srdca a smrti. V tehotenstve môže byť nebezpečný pre plod, rovnako aj pre dieťa počas dojčenia.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com