Bórax (Dekahydrát tetraboritanu sodného)

21.11.2014 23:53
Sumárny vzorec: Na2B4O7·10H2O
Schéma molekuly: schéma molekuly boraxu
CAS číslo: 1303-96-4
Ako vyzerá: biele kryštály
LD50: 2,66 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Bórax tvorí mäkké bezfarebné kryštáliky, ktoré sú ľahko rozpustné vo vode. Má široké využitie — používa sa v kozmetike, detergentoch, smalte, keramike, chémii, biochémii, ako spomaľovač horenia, protiplesňová zložka sklenej vaty, pri zváraní atď. Krátku dobu bol registrovaný aj ako insekticíd. V niektorých krajinách sa používa ako potravinová prísada E285.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nebezpečný v prípade kontaktu s pokožkou a očami (dráždivý). Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (prechádza cez pokožku), pri vdýchnutí či požití. Požitie môže spôsobiť podráždenie tráviacej sústavy vrátane nevoľnosti, pretrvávajúceho zvracania, bolestí brucha a hnačky. Zriedkavé účinky na cievny systém a mozog zahŕňajú bolesti hlavy a apatiu.

       Pri vážnych otravách sa vyskytli vyrážky, bezvedomie, zlyhanie dýchania a obličiek. Bórax bol v EÚ zaradený medzi „Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (substances of very high concern = SVHC)“. Látky a zmesy obsahujúce bórax musia byť označené varovaniami „Môže poškodiť plodnosť“ a „Môže poškodiť nenarodené dieťa“.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com