Ako som vyplnil májový dotazník Konferencie biskupov Slovenska o diskriminácii na základe náboženstva

17.08.2015 00:33

Ing. Marián Fillo

 

logo Konferencie biskupov Slovenska    Takto som vyplnil dotazník Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorým v máji 2015 KBS zisťovala, ako je na Slovensku zachovávaná náboženská sloboda.

 


 

1. Stretli ste sa s niektorou z nasledovných foriem diskriminácie alebo nenávistných prejavov pre členstvo v cirkvi, alebo pre vierovyznanie?

áno, viď nižšie

 

a. Vandalizmus na cirkevných pamiatkach, budovách a symboloch – kríže, kostoly, kaplnky, sochy, cintoríny, cirkevné budovy a pod. (Išlo o bežný vandalizmus, alebo bol útok motivovaný nenávisťou?)

nie

 

b. Diskriminácia v zamestnaní alebo na pohovoroch do zamestnania (napr. u veriacich vo farnosti)

nie

 

c. Verbálne alebo fyzické útoky

áno, iba verbálne, zo strany v bode 1.d. uvedených páchateľov.

 

d. Akékoľvek iné formy diskriminácie, intolerancie, neznášanlivosti.

    Nenávistné a zosmiešňujúce komentáre, lživé ohováranie, anonymné nactiutŕhanie na FaceBook.com a iných diskusných fórach, na verejných prednáškach či konferenciách, a to na margo mnou vyjadreného odporu voči vakcínam (očkovacím látkam), vyrobeným pomocou bunkových tkanív/kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov (bábätiek), ktoré považujem za jednoznačný a úpadkový prejav kultúry smrti. Ide teda o neznášanlivosť voči môjmu jednoznačne pro-life postoju a hodnotám.

    Taktiež zamietnutie účasti na takýchto konferenciách či iných verejných podujatiach (viď napr. ), kde by som mohol hájiť ako svoju česť, tak aj (a to predovšetkým) kresťanské mravné zásady v súlade s Katechizmom Katolíckej cirkvi a encyklikou Jána Pavla II. Evangelium vitae.

    Páchatelia neprávosti:

  1. členovia skupiny študentov medicíny resp. čerstvých absolventov štúdia medicíny, ktorá si hovorí"Lovci šarlatánov" a ktorá má na FaceBooku skupiny "Neverím mýtom o škodlivosti očkovania"(https://sk-sk.facebook.com/bezpecne.ockovanie) a "Lovci šarlatánov" (https://sk-sk.facebook.com/LovciSarlatanov) a na webe stránky "Lovci šarlatánov" (http://www.lovcisarlatanov.sk/) a"Očkujeme svoje deti" (https://bezpecneockovanie.wordpress.com/)
  2. Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, viď: http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania
  3. Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, viď: http://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK
  4. Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), v zastúpení MUDr. Marian Kollár (SLK) a prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. (SLS) viď: http://www.ockovanieinfo.sk/clanok-sk-1-79-Slovenske-lekarske-autority-za-povinne-ockovanie
  5. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ŽA), v zastúpení JUDr. Roman Soska (právnik ÚVZ SR), Mgr. Mária Štalmašková (právnička RÚVZ ŽA), MUDr. Gabriela Košecká (oddelenie epidemiológie RÚVZ ŽA), viď: http://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-na-ruvz-cast-1-/
  6. prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., viď napr.: https://www.youtube.com/watch?v=y2tLdnvGba0
  7. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, v zastúpení doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., viď: http://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-mi-zakazali-zucastnit-sa-vakcinologickeho-kongresu/
  8. PhDr. Martin Kasarda, PhD., PR agent výrobcu vakcín GlaxoSmithKline a zároveň učiteľ na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, viď napr.: http://www.slobodaVockovani.sk/news/dni-dobrych-myslienok-a-modlitieb/
  9. ... a viacerí ďalší

 

2. Výhrada vo svedomí

a. Stretli ste sa s tým, že sa nedala uplatniť výhrada vo svedomí kvôli nedostatočnej legislatíve?

áno, u tzv. "povinného" očkovania (plošné očkovanie podľa veku)

 

b. Stretli ste sa s diskrimináciou pre uplatnenie výhrady vo svedomí (napr. u veriacich)?

áno, pokutovanie za odmietnutie neeticky vyrobených povinných vakcín

 

3. Stretli ste sa s obmedzovaním rodičovských práv, ako napríklad práv rodičov na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením?

áno, terorizovanie matky neočkovaného dieťaťa zo strany ÚPSVaR Trnava

 

4. Stretli ste sa s diskrimináciou pri udeľovaní podpory alebo grantov?

áno, protiprávne neprijatie dieťaťa, neočkovaného neeticky vyrobenou (predsa však povinnou) vakcínou, do materskej školy, prípadne iného detského kolektívu

 

5. Stretli ste sa s diskrimináciou vo vzťahu k slobode zhromažďovania?

áno, študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach mali podľa nám dostupných informácií zakázané zúčastniť sa našej demonštrácie za slobodu v očkovaní pred Ústavným súdom SR v Košiciach v stredu 5.VI.2013.

 

6. Stretli ste sa s neoprávnenými obmedzeniami pri výkone pastoračnej činnosti?

nie, keďže pastoračnú činnosť nevykonávam

 

7. Stretli ste sa s inou formou diskriminácie, alebo prejavmi intolerancie proti Vašej viere, alebo pre príslušnosť k Cirkvi? (napríklad obmedzovanie slobody slova, zosmiešňovanie, zosmiešňovanie v médiách, účelové alebo nepravdivé informovanie, a pod.)

áno, hlavne zo strany oznamovacích prostriedkov, najmä verejnoprávnych (RTVS), došlo a stále dochádza k opakovaným podlým/lživým útokom na moje/naše dobré meno, česť apod., voči ktorým nám nie je poskytnutý priestor brániť sa, opakovanie tiež dochádza k nevyváženému spravodajstvu, kde len zriedkakedy dostane slovo náš hodnotový prúd (tzn. prúd, zastávajúci striktne kultúru života, a to okrem všetkých iných oblastí aj v oblasti očkovania).

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com