Srdečne ďakujeme

 1. všetkým darcom za peňažné či nepeňažné dary
 2. za mediálnu podporu:
 3. česko-moravsko-sliezskemu petičnému výboru:
  • Markéta Melicharová, Lysá nad Labem († 2011)
  • Martina Suchánková, Praha 5
  • Lucie S. Groverová, Trutnov
  • Pavel Vosáhlo, Praha 8
  • Zbyněk Piro, Březová u Uherského Brodu
  • Lukáš Sehnal, Ostrava-Zábřeh
  • Ctirad Oráč, Brno
  za inšpiráciu a možnosť použiť text českej PETICE za  svobodnou volbu v očkování ako základ, z ktorého vychádza naša petícia.
  Stránky česko-moravsko-sliezskej PETICE za svobodnou volbu v očkování tu:
  https://petice.webnode.cz/
 4. spoločnosť Webnode AG — za web hosting pre našu stránku a VÝBORNÝ CMS (Content Management System = systém správy obsahu webovej stránky). Vrelo odporúčame pre Vaše webové projekty!
 5. spoločnosť Google — za bezplatné e-mailové diskusné skupiny a webový kalendár pre naše potreby (keby to bolo platené, tak na to asi nemáme :-)
 6. telekomunikačné spoločnosti na Slovensku — za spoľahlivé služby, ktoré pri našom snažení denno-denne využívame. V abecednom poradí:
 7. mesačník Dieťa — za poskytnutie viacerých článkov o očkovaní na zverejnenie na našej stránke
 8. ThDr. René Balák, PhD.,
  Branislav Beňo,
  Mgr. Petra Bertová Polovková,
  JUDr. Juraj Bizoň,
  Zuzana Böhmeová,
  PhDr. Denisa Droppanová,
  MUDr. Ludmila Eleková,
  Milena Harmáčková,
  Beáta Jelinková,
  Eva Juhárová,
  MUDr. Michal Piják,
  prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

  — za autorské články pre našu stránku www.slobodaVockovani.sk
 9. všetky autorky a všetci autori osobných príbehov zo života — za to, že sa podelili s verejnosťou o svoje skúsenosti s očkovaním: www.slobodaVockovani.sk/pribehy
 10. Hana Ackermannová,
  Branislav Beňo,
  Mgr. Anna Bilčíková,
  Mgr. Eva Bohmerová,
  Zuzana Böhmeová,
  Eva Brzobohatá,
  Mgr. Gabriela Chladná,
  Jana Chritzová,
  Ing. Tamara Čižmárová,
  Mgr. Karol Dado,
  Lívia Danielisová,
  PhDr. Denisa Droppanová,
  Ing. Mgr. Andrea Droščínová,
  MUDr. Ludmila Eleková,
  Veronika Figuli,
  J. G.,
  Lucia Gabrišová,
  Ing. Kateřina Gallinová,
  Ing. Natália Gostičová,
  Mgr. Veronika de Groote, MA (Bioethics),
  Zuzana Habalová,
  Mgr. Martina Haratíková,
  Bc. Kristína Hills,
  PaedDr. Janka Klieštiková,
  Želmíra Kramárová,
  Mgr. Nadežda Kravčíková,
  Mgr. Katarína Kráľová,
  Ing. Jakub Kremsa,
  Bc. Eva Kubovčíková,
  Andrea Laca,

  Lenka,
  Mgr. Lenka Liščáková,
  Mgr. Viera Maťašovská,
  Lenka Molitorisová,
  Mgr. Mária Murínová,
  Ing. Lucia Mušková,
  Ing. Blanka Nemčíková,
  Mgr. Radka X.,
  Lucia Pastuchová,
  Mgr. Zdenka Pepelová, PhD.,
  Peter Plajdičko,
  Mgr. Zuzana Poliaková,
  Tatiana Prochaszková,
  Elena Schmutzová,
  Ing. Erika Struhárová,
  Hana Šabíková,
  Mgr. Jozef Šebest,
  Ing. Viera Špačková,
  Martin Šumanský,
  MUDr. Stanislava Tóthová, PhD.,
  Adriána Urbancová,
  Mgr. Silvia Vašečková,
  Mgr. Andrea Valašteková,
  Ing. Andrej Verný,
  Ing. Ivana Župan
  — za bezodplatnú prekladateľskú činnosť

 

Zdroje/IV.2019

stav k strede 7.IV.2019 15:52

súčet darov na obživu
tvorcu a jeho rodiny
:

292,48 €

počet príspevkov: 56

životné minimum 2020
(2 dospelí + 3 deti):

658,94 €

súčet všetkých príspevkov
na náklady na prevádzku
:

20,50 €

počet príspevkov: 6

Za všetky dary
srdečná vďaka!

2%/3% dane z príjmov

 

Sociálne siete

 

Naše diskusné fórum
Naša stránka na VK.com
Naša skupina na VK.com
Naša stránka na Twitteri
Naša stránka na FaceBooku

Najnovšie články

Podporujeme

nezávislý internetový rozhlas Slobodný vysielač

Kontakt

Ing. Marián FILLO Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031

číslo účtu SK:
520700-4200920643/8360
SK1983605207004200920643
BIC/SWIFT: BREXSKBX

číslo účtu CZ:
2800070065/2010
sloboda.v.ockovani@gmail.com